Bratniak – kursy maturalne

Jeżeli Twoim celem jest zdać egzamin maturalny na wysokim poziomie oraz zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię i kierunek studiów – te kursy maturalne są dla Ciebie! Nasze kursy, jako jedne z niewielu w Warszawie posiadają akredytację Kuratorium Oświaty, prowadzone są przez najlepszą kadrę i cechuje je bardzo wysoką skuteczność. Zajęcia odbywają się w centrum Warszawy, na Politechnice Warszawskiej oraz jednym z najlepszych liceów w Warszawie – Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Łatwy dojazd, w pobliżu stacja Metro Politechnika, przystanki autobusowe i tramwajowe sprawiają, że kursy przygotowawcze do matury nie będą wiązały się z niedogodnościami, takimi jak niewygodny i długi dojazd oraz konieczność poświęcania na nie dużej ilości czasu. Działamy nie tylko skutecznie, ale też wygodnie dla kursantów. Oferujemy m.in. kursy z matematyki, języka polskiego, historii, WOS-u, a także przedmiotów ścisłych. Bratniak to gwarancja najlepszego przygotowania do matury, czego potwierdzeniem są doskonałe wyniki na egzaminach, uzyskiwane przez naszych kursantów. Zapewniamy niezbędne środki dydaktyczne, a także wsparcie naszej wykwalifikowanej kadry.

Zadbaj o swoje przygotowanie do matury. Kursy przygotowawcze i oferta kursów do matury m.in. z matematyki, polskiego, angielskiego, historii, chemii, biologii oraz znacznie więcej. Sprawdź szczegóły naszych kursów maturalnych!

Matematyka

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia matematycznego sformułowanych w nowej podstawie programowej kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym ukierunkowanym na ucznia, jego działanie, doświadczenia, zdobywanie umiejętności uczenia się i współpracy przy rozwiązywaniu problemów.

Fizyka

Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia złożoności zjawisk i procesów fizycznych w różnej skali, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie.

J. polski

Kurs z jednej strony przewiduje wyrównanie różnic programowych i powtórzenie treści nauczania z zakresu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, z drugiej pogłębienie tych treści.

J. angielski

Kurs z jednej strony przewiduje wyrównanie różnic programowych i powtórzenie treści nauczania z zakresu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, z drugiej pogłębienie tych treści.

Chemia

Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia złożoności zjawisk i procesów chemicznych w różnej skali, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy.

Geografia

Zadaniem programu kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia złożoności zjawisk i procesów geograficznych w różnej skali, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie.

Historia

Zadaniem programu kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia wydarzeń historycznych, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie.

WOS

Zadaniem programu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia wydarzeń problemów polityczno-społeczno-prawnych, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie.

Biologia

Zadaniem kursu i realizowanego na nim programu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia złożoności zjawisk i procesów biologicznych w różnej skali, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu.

Nasi Wykładowcy

Opinie
Kursantów

“Polecam ten kurs każdemu kto matematykę zna na nie najgorszym poziomie. W trakcie kursu uporządkowałem swoją wiedzę, poznałem słabe strony i mogłem potem nad nimi pracować.”

Antoni Siemiński

LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego
Uczelnia: The University of Aberdeen
Wydział: Aberdeen School of Psychology

“Jak to mawiał nasz wykładowca Alfred Kopeć: “Jesteśmy uratowani!” :)”

Karol Sitkowski

1 LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Wydział: Informatyki i Zarządzania

“Ponownie piszę, że Pani Ewa jest stworzona do bycia nauczycielką, zawsze przygotowana do zajęć oraz prowadziła lekcje w sposób interesujący i przejrzysty. Bardzo chętnie poleciłabym kursy właśnie z Panią Ewą, gdyż uważam, że bez niej nie dałabym sobie rady i bardzo mnie wspomogła w nauce do matury.”

Thi Thuy Linh Nguyen

XL LO im. Stefana Żeromskiego
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa

“Świetny kurs, polecam wszystkim. Nie mając zajęć w szkole zostałam bardzo dobrze przygotowana do matury i to w dodatku w bardzo miłej atmosferze :)”

Paulina Staryk

XXXIV LO im Cervantesa
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Wydział: Logistyka mediów

“Alfred Kopeć jest najlepszym nauczycielem matematyki jakiego miałem. Nawet na ciężkim kacu (moim, nie jego) potrafił zainteresować matmą i wprost intuicyjnie wyjaśniał w zadaniach te rzeczy, o które właśnie chciałem zapytać.”

Kacper Wyszogrodzki

Frycz Modrzewski
Uczelnia: SGH dzienne stacjonarne

“Kursy w Bratniaku są dużą pomocą. Szczególnie w zakresie rozszerzeń. Wykładowcy są najlepsi jakich znam. Program jest szczegółowy i spełnia oczekiwania maturzysty.”

Antonina Szulczyk

Liceum ogólnokształcące
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Wydział: Filologia polska i kolegium nauczycielskie

“Zajęcia były ciekawe i dobrze zorganizowane, pomogły mi uzyskać dobre wyniki, które były by wyższe gdybym przykładał się bardziej do nauki.”

Marek Brynda

XIX LO Powstańców Warszawy
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Wydział: Fizyka

Bratniak W LICZBACH

 • Nasi kursanci z matematyki podstawowej zdobyli średnio 85,3%, to o 28,3% lepiej niż średnia w woj. mazowieckim.
 • matematyki rozszerzonej nasi kursanci zdobyli Średnio 62,5%, co jest wynikiem lepszym o 21,5% od średniej w województwie.
 • Prawie 46% kursantów to osoby z polecenia znajomych, a 98% kursantów poleciłoby nasze kursy znajomym.
 • Z pośród naszych kursantów 86,1% dostało się na studia na uczelni publicznej.
 • 98,5% naszych kursantów dostało się na studia w uczelni, która była ich uczelnią pierwszego wyboru.
 • 72,6% kursantów dostało się na kierunek studiów pierwszego wyboru, 14,8% na kierunek drugiego wyboru.
 • 98,3% naszych kursantów zdało maturę z przedmiotów obowiązkowych a 90,2% uzyskało wynik maturalny z przedmiotów dodatkowych powyżej 30%.

Akredytacje Kuratorium Oświaty

Bratniak posiada akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla prowadzonych kursów maturalnych. Akredytacja – to potwierdzenie przez Kuratora Oświaty spełnienia przez placówkę oświatową określonych kryteriów jakości. Akredytacja to rodzaj gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania.

Akredytacja to potwierdzenie, że:

 1. Placówka zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:
  • Pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
  • w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,
  • baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,
  • baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
 2. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:
  • kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,
  • praca kadry jest systematycznie oceniana,
  • tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;
 3. Opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:
  • programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,
  • dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.

Jak i gdzie uczymy

Bratniak posiada Akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla prowadzonych kursów maturalnych. Akredytacja – to potwierdzenie przez Kuratora Oświaty spełnienia przez placówkę oświatową określonych kryteriów jakości. Akredytacja to rodzaj gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania.

Akredytacja to potwierdzenie, że:

 • placówka zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym: pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia; w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej; baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia; baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym: kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia; praca kadry jest systematycznie oceniana; tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;
 • opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym: programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii; dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.