Nasz strona używa plików cookie. Są one niezbędne do prawidłowego działania części funkcjonalności strony i wykorzystywane do celów statystycznych. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie i odczytywanie plików cookie oraz akceptację polityki cookie. Ograniczenia możliwości zapisu i odczytu plików cookie można dokonać poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

zamknij

Już 98,6% naszych kursantów jest na studiach pierwszego wyboru

Bratniak - kursy maturalne

Jeżeli Twoim celem jest zdać egzamin maturalny na wysokim poziomie oraz zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię i kierunek studiów – te kursy są dla Ciebie! Kursy, jako jedne z niewielu w Warszawie posiadają akredytację Kuratorium Oświaty, najlepszą kadrę i bardzo wysoką skuteczność. Zajęcia odbywają się w centrum Warszawy, na Politechnice Warszawskiej oraz jednym z najlepszych liceów warszawskich Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Łatwy dojazd, w pobliżu stacja Metro Politechnika, przystanki autobusowe i tramwajowe. 
 
Po ubiegłorocznej edycji kursów prawie 99,5% naszych kursantów dostało się na studia w uczelni, która była ich uczelnią pierwszego wyboru, a ponad 94,9% rozpoczęło studia na uczelniach publicznych. Pomimo że, średnia ocena szkolna naszego kursanta w roku poprzedzającym rozpoczęcie kursu wypadała na poziomie 3,34, to w przypadku wszystkich naszych kursów, egzamin maturalny kursantów jest znacznie wyższy od średnich wyników w woj. mazowieckim (zobacz raport z wyników roku 2015/2016).

Nasze kursy prowadzimy według autorskich programów nauczania zgodnych z wymogami Kuratorium Oświaty oraz zakresem programowym określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Kadrę stanowią nauczyciele najlepszych warszawskich liceów m.in. LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Zajęcia odbywają się na terenie Politechniki Warszawskiej lub w pobliskich szkołach ponadgimnazjalnych, z bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym od Metra Politechnika, ul. Niepodległości lub ul Nowowiejskiej. (jak i gdzie uczymy).

Pomagamy uczniom od osimnastu lat. Przez ten okres z naszej pomocy skorzystało ponad dwadzieścia dwa tysiące uczniów, którzy z powodzeniem zdali egzamin maturalny i dostali się na renomowane uczelnie, nie tylko w Warszawie. W początkowym okresie prowadziliśmy jako jedyni w Warszawie kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych na Politechnikę Warszawską. Jesteśmy najdłużej działającą i posiadającą największe doświadczenie jednostką organizującą kursy maturalne na Politechnice Warszawskiej i całej Warszawie. Od momentu wprowadzenia nowej matury organizujemy kursy maturalne. Celem kursu jest uzupełnienie i powtórzenie wiadomości z zakresu programu szkoły ponadgimnazjalnej, oraz przygotowania do egzaminu maturalnego, z przedmiotów matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, geografia, język polski, język angielski oraz WOS. W ofercie znajdują się kursy maturalne roczne, semestralne, intensywne i feryjne. (zobacz ofertę kursów).

Zapisując się na nasze kursy płacisz tylko za konkretne zajęcia z nauczycielem, warsztaty i spotkania z ekspertami, oraz próbną maturę. Na naszych kursach nie płacisz za godziny pracy własnej, pracy w domu, ogólnodostępne i bezpłatne zajęcia on-line itp. (zasady płatności).

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia matematycznego sformułowanych w nowej podstawie programowej kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym ukierunkowanym na ucznia, jego działanie, doświadczenia, zdobywanie umiejętności uczenia się i współpracy przy rozwiązywaniu problemów.

Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia złożoności zjawisk i procesów fizycznych w różnej skali, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie.

Kurs z jednej strony przewiduje wyrównanie różnic programowych i powtórzenie treści nauczania z zakresu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, z drugiej pogłębienie tych treści.

Kurs z jednej strony przewiduje wyrównanie różnic programowych i powtórzenie treści nauczania z zakresu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, z drugiej pogłębienie tych treści.

Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia złożoności zjawisk i procesów chemicznych w różnej skali, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy.

Zadaniem programu kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia złożoności zjawisk i procesów geograficznych w różnej skali, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie.

Zadaniem programu kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia wydarzeń historycznych, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie.

WOS

Zadaniem programu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia wydarzeń problemów polityczno-społeczno-prawnych, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie.

Zadaniem kursu i realizowanego na nim programu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia złożoności zjawisk i procesów biologicznych w różnej skali, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu.

images/naszych-kursantow.png

Nasi Wykładowcy

Opinie
Kursantów

zobacz wszystkie opinie

Bratniak W LICZBACH

 • Nasi kursanci z matematyki podstawowej zdobyli średnio 85,3%, to o 28,3% lepiej niż średnia w woj. mazowieckim.
 • Z matematyki rozszerzonej nasi kursanci zdobyli Średnio 62,5%, co jest wynikiem lepszym o 21,5% od średniej w województwie.
 • Prawie 46% kursantów to osoby z polecenia znajomych, a 98% kursantów poleciłoby nasze kursy znajomym.
 • Z pośród naszych kursantów 86,1% dostało się na studia na uczelni publicznej.
 • 98,5% naszych kursantów dostało się na studia w uczelni, która była ich uczelnią pierwszego wyboru.
 • 72,6% kursantów dostało się na kierunek studiów pierwszego wyboru, 14,8% na kierunek drugiego wyboru.
 • 98,3% naszych kursantów zdało maturę z przedmiotów obowiązkowych a 90,2% uzyskało wynik maturalny z przedmiotów dodatkowych powyżej 30%.

Akredytacje Kuratorium Oświaty

Bratniak posiada akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla prowadzonych kursów maturalnych. Akredytacja - to potwierdzenie przez Kuratora Oświaty spełnienia przez placówkę oświatową określonych kryteriów jakości. Akredytacja to rodzaj gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania.

Akredytacja to potwierdzenie, że:

 1. Placówka zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:
  • Pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
  • w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,
  • baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,
  • baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
 2. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:
  • kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,
  • praca kadry jest systematycznie oceniana,
  • tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;
 3. Opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:
  • programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,
  • dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.

Jak i gdzie uczymy

Bratniak posiada Akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla prowadzonych kursów maturalnych. Akredytacja - to potwierdzenie przez Kuratora Oświaty spełnienia przez placówkę oświatową określonych kryteriów jakości. Akredytacja to rodzaj gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania.

Akredytacja to potwierdzenie, że:
- placówka zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym: pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia; w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej; baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia; baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
- zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym: kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia; praca kadry jest systematycznie oceniana; tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;
- opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym: programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii; dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.