Nasz strona używa plików cookie. Są one niezbędne do prawidłowego działania części funkcjonalności strony i wykorzystywane do celów statystycznych. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie i odczytywanie plików cookie oraz akceptację polityki cookie. Ograniczenia możliwości zapisu i odczytu plików cookie można dokonać poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

zamknij

Już 98,6% naszych kursantów jest na studiach pierwszego wyboru

Matematyka

W celu zapisania się na kursy maturalne musisz się zarejestrować. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Po zarejestrowaniu zaloguj się na swoim koncie eStudent i dokonaj zapisu na kurs, który Cię interesuje.

W obecnym roku przygotowaliśmy specjalną propozycję rabatową:

 • 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej
 • rabat za drugi i kolejny przedmiot - 5%,
 • 5% rabatu okresowego do  29 września
 • rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i udostępnienie ulotki.

Cena obejmuje:

 •     podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem w tym 4h matury próbnej,
 •     bezpłatne konsultacje,
 •     podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
 •     zestawy zadań arkuszy maturalnych w formie drukowanej,
 •     zeszyty i przybory do pisania,
 •     dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.

 

(*) Podane poniżej ceny uwzględniają 10% rabatu za jednorazową wpłatę, promocję okresową, podatek VAT oraz rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki. Ceny przekreślone, są cenami pełnymi za kurs, bez uwzględnienia rabatów.

Matematyka + J. angielski

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursuLicz. godz. Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1141,1167) roczny podstawowy  2017-09-30
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
192 h 2630 PLN
2004 PLN*
Szczegóły

Matematyka + Fizyka

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursuLicz. godz. Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1191,1192) roczny rozszerzony  2017-09-30
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 9:00 - 12:20
192 h 2630 PLN
2004 PLN*
brak miejsc
(ID 1149,1154) roczny rozszerzony  2017-10-05
Wtorek 16:30 - 19:30
Czwartek 16:30 - 19:30
190 h 2600 PLN
1980 PLN*
Szczegóły

Fizyka + Matematyka

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursuLicz. godz. Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1156,1207) roczny rozszerzony  2017-10-01
Niedziela 9:00 - 12:20
Niedziela 12:40 - 16:00
192 h 2630 PLN
2004 PLN*
Szczegóły

Matematyka

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursu Licz. godz.Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1143) roczny podstawowy  2017-09-29 Piątek 16:30 - 19:3095 h 1300 PLN1055 PLN* Szczegóły
(ID 1141) roczny podstawowy  2017-09-30 Sobota 09:00 - 12:2096 h 1315 PLN1067 PLN* Szczegóły
(ID 1198) roczny podstawowy  2017-10-01 Niedziela 12:40 - 16:0096 h 1315 PLN1067 PLN* Szczegóły
(ID 1142) roczny podstawowy  2017-10-02 Poniedziałek 16:30 - 19:3095 h 1300 PLN1055 PLN* Szczegóły
(ID 1146) roczny rozszerzony  2017-09-16 Sobota 09:00 - 12:20108 h 1452 PLN1184 PLN* Szczegóły
(ID 1193) roczny rozszerzony  2017-09-16 Sobota 12:40 - 16:00108 h 1452 PLN1184 PLN* Szczegóły
(ID 1199) roczny rozszerzony  2017-09-16 Sobota 09:00 - 12:2096 h 1315 PLN1067 PLN* Szczegóły
(ID 1151) roczny rozszerzony  2017-09-29 Piątek 16:30 - 19:3095 h 1300 PLN1055 PLN* Szczegóły
(ID 1147) roczny rozszerzony  2017-09-30 Sobota 12:40 - 16:0096 h 1315 PLN1067 PLN* Szczegóły
(ID 1191) roczny rozszerzony  2017-09-30 Sobota 9:00 - 12:2096 h 1315 PLN1067 PLN* Szczegóły
(ID 1152) roczny rozszerzony  2017-10-01 Niedziela 12:40 - 16:0096 h 1315 PLN1067 PLN* Szczegóły
(ID 1207) roczny rozszerzony  2017-10-01 Niedziela 9:00 - 12:2096 h 1315 PLN1067 PLN* Szczegóły
(ID 1150) roczny rozszerzony  2017-10-04 Środa 16:30 - 19:3095 h 1300 PLN1055 PLN* Szczegóły
(ID 1149) roczny rozszerzony  2017-10-05 Czwartek 16:30 - 19:3095 h 1300 PLN1055 PLN* Szczegóły
(ID 1148) roczny rozszerzony  2017-10-10 Wtorek 16:30 - 19:3095 h 1300 PLN1055 PLN* Szczegóły
Zobacz pełną listę kursów.

Marek Ałasa

Mirosława Ferens

Alfred Kopeć

Jolanta Makowska

Wojciech Martys

Monika Powęska

Ryszard Ręczkowski

Krzysztof Schmidtke

Marek Wasek

Założenia ogólne
Kursy na poziomie rozszerzonym realizowane w różnej liczbie godzin lekcyjnych realizują ten sam program i treści nauczania, jednak różnią się intensywnością kursu.

 Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki. Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia  procesów w matematyce, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od szczegółowego programu kursu oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Proponowany program kursu ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz posiada akredytację Kuratorium Oświaty.

Wymagania wstępne w stosunku do uczestników kursów oraz zasady rekrutacji
Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia sformułowanych w nowej podstawie programowej. Kurs przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów liceów, którzy zdają nową maturę. Program kursu jest tak skonstruowany, aby mogli w nim uczestniczyć również uczniowie ostatnich klas techników. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie, poprzez system on-line. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”.

Cele edukacyjne
Nauczanie matematyki na kursie przygotowującym do matury z matematyki powinno: przekazać uczniom podstawowe wiadomości, umiejętności i sprawności matematyczne, zapoznać uczniów z elementami metodologii matematyki oraz wykształcić w nich postawy i zachowania charakterystyczne dla aktywności matematycznych, przyswoić uczniom zasady uniwersalnych zachowań intelektualnych.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia.
Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.
Program nauczania obejmuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.