Nasz strona używa plików cookie. Są one niezbędne do prawidłowego działania części funkcjonalności strony i wykorzystywane do celów statystycznych. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie i odczytywanie plików cookie oraz akceptację polityki cookie. Ograniczenia możliwości zapisu i odczytu plików cookie można dokonać poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

zamknij

Już 98,6% naszych kursantów jest na studiach pierwszego wyboru

Chemia 2019 semestralny ID 1360ID Przedmiot Poziom Czas trwania Dni zajęć Licz. godz.Cena
1360 Chemia rozszerzony  2019-02-12 - 2019-04-16 Wtorek 16:30 - 19:50
44 h 665 PLN468 PLN*

* cena uwzględnia rabat za promocję okresową, 10% rabatu za jednorazową wpłatę, podatek VAT oraz rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki. Cena przekreślona, jest ceną pełną za kurs, bez uwzględnienia rabatów.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 09:00-12:20. Kurs składa się z 44 godzin lekcyjnych, w tym ok. 20% godzin poświęconych na rozwiązywanie arkuszy maturalnych z nauczycielem. Pozostałe godziny zajęć przebiegają w formule wykładowo-ćwiczeniowej. Zajęcia odbywają się na terenie Politechniki Warszawskiej lub w pobliskim Liceum im. Stanisława Staszica z dogodnym dojazdem - Metro Politechnika. Kurs posiadaAkredytację Kuratorium Oświaty . Akredytacja to potwierdzenie najwyższych standardów jakości w zakresie programu nauczania, kadry dydaktycznej i zaplecza dydaktycznego.

Harmonogram zajęć w roku szkolnym został tak zaplanowany, aby uczniowie mieli wolne w dni, w których standardowo nie uczęszczają do szkoły np. 1 listopada, 11 listopada, przerwa Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok, ferie, Święta Wielkanocne, weekend majowy itp.

W ramach odpłatności za kurs, kursant otrzymuje:

 • podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem, w tym 4h matury próbnej,
 • bezpłatne konsultacje,
 • podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
 • zestawy zadań arkuszy maturalnych z lat ubiegłych w formie drukowanej, w specjalnie przygotowanych przez nas zeszytach,
 • firmowe zeszyty A4 i przybory do pisania,
 • prace domowe,
 • dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.

Cel i program kursu

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia z chemii sformułowanych w podstawie programowej, przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych ukierunkowanym na ucznia, jego działanie, doświadczenia, zdobywanie umiejętności uczenia się i współpracy przy rozwiązywaniu problemów. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od przydzielonych godzin oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz posiada akredytację Kuratorium Oświaty.

Rejestracja kursanta i zapisy

W celu zapisania się na wybrany kurs należy dokonać rejestracji on-line.Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Rejestracja nie jest zapisem na kurs. Po dokonaniu rejestracji kursant otrzymuje dostęp do indywidualnego konta e-Student. Po zalogowaniu się na indywidualne konto e- Student, kursant będzie mógł zapisać się na interesujące go kursy z wybranych przedmiotów. W przypadku wystąpienie trudności z dokonaniem rejestracji i zapisu na kurs drogą elektroniczną chętnie udzielimy pomocy w biurze Stowarzyszenia lub telefonicznie pod numerami tel. 22 234 50 30, 22 621 61 87. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”. dostępny w zakładce „rejestracja”.

Rezerwacja kursu

Rezerwacja miejsca na kursie następuje z chwilą dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł za każdy wybrany kurs. Zaliczkę należy wpłacić w przeciągu tygodnia od momentu zapisania się na kurs nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Jeżeli w momencie rezerwacji do rozpoczęcia kursu pozostało mniej niż dwa tygodnie, i są jeszcze wolne miejsca w takim przypadku kursant dokonuje wpłaty całości lub pierwszej raty opłaty za kurs, w zależności od wybranej przez siebie opcji niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu. Wszelkich wpłat kursant dokonuje przelewem na numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Bratniak podany na koncie e-Student lub gotówką w biurze Stowarzyszenia. W przypadku płatności przelewem, datę dokonania płatności stanowi data zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Stowarzyszenia Bratniak.

Ceny

Cena za kurs zawiera rabat za promocję okresową, rabat za jednorazową wpłatę oraz podatek VAT. Przy płatnościach ratalnych cena nie uwzględnia rabatu za wpłatę jednorazową. Kursant może bez żadnych konsekwencji finansowych zapisać się i samodzielnie wypisać się z kursu, do momentu zaksięgowania pierwszej wpłaty – najczęściej zaliczki. Po zapisaniu się na kurs, w zakładce „Twoje płatności” na koncie eStudent, kursant może sprawdzić dokładnie jakie płatności i rabaty zostały naliczone i jakie ustalone zostały terminy płatności. W przypadku zmiany decyzji co do płatności za kurs (wpłata jednorazowa, wpłata ratalna) należy usunąć wybrany przez siebie kurs i wybrać go ponownie wprowadzając poprawne dane.

Rabaty

W najbliższej edycji kursów będą obowiązywały następujące rabaty:

 • 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej,
 • 5% dodatkowego rabatu w przypadku zapisania się na drugi i kolejny kurs.
 • 15% rabatu okresowego za wcześniejszą rezerwację miejsca na kursie, rabat ten będzie ulegał zmniejszeniu im bliżej do rozpoczęcia kursu.

Łączna suma rabatów może wynieść nawet 30% + 50 zł FB.

Płatność w ratach

Dla osób, które wybiorą płatność w ratach oferujemy dogodny system ratalny, który daje możliwość rozłożenia płatności na okres całego kursu. Cena kursu będzie w takim przypadku wyższa, jednak nie będzie ona stanowiła dużego jednorazowego obciążenia Państwa budżetu. W systemie ratalnym płatności będą wyglądały następująco:

1. I Zaliczka przy rezerwacji kursu – 100 zł

2. II wpłata - 50% wartości kursy pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę – przed rozpoczęciem kursu

3. III wpłata – 30% wartości kursu

4. IV wpłata – 20% wartości kursu Więcej o zasadach płatności przeczytasz w zakładce Zasady płatności.

Cele edukacyjne

Zadaniem chemii jako przedmiotu ogólnokształcącego w szkole ponadgimnazjalnej jest rozszerzenie wiadomości ucznia o budowie i właściwościach otaczających go substancji, możliwościach przemian tych substancji i prawach rządzących tymi przemianami. Uczeń powinien nabywać umiejętności korzystania z informacji dostępnych w wielu źródłach, ale też selekcjonowania ich i stosowania przyswojonej wiedzy w życiu codziennym. Po ukończonej nauce uczeń musi umieć dotrzeć do potrzebnej mu informacji i właściwie ją zinterpretować oraz zastosować.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia. Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne. Program nauczania proponuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.

e-Student

Każdy z kursantów posiada dostęp do swojego indywidualnego konta e-Student. Poprzez konto, kursant może kontaktować się z naszym biurem oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia. Może uzyskać informacje o wszystkich swoich kursach a w szczególności o programie nauczania, harmonogramie zajęć, listach obecności i swoich ocenach oraz otrzymuje dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych.

Pomoce dydaktyczne

W ramach kursu, każdy kursant otrzymuje podręcznik do danego przedmiotu jednego z wydawnictw edukacyjnych, zeszyt arkuszy maturalnych z egzaminów w latach ubiegłych, dostęp do elektronicznych zasobów pomocy dydaktycznych zgromadzonych w zasobach e-Student, opracowań własnych naszych wykładowców, materiały ksero itp. Więcej informacji o kursach przeczytasz w zakładce Informacje ogólne.Aby zapisać się na kurs musisz się zarejestrować i zalogować

Ryszard Marszałek

Maria Rogozińska-Szymczak

Monika Świniarska