Nauczyciele

Do prowadzenia zajęć na organizowanych kursach maturalnych zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. W obecnym momencie nasza karda liczy 23 nauczycieli.

W celu utrzymywania wysokiej jakości i skuteczności naszych kursów prowadzona jest stała ocena i ewaluacja obszaru skuteczności i pracy nauczycieli. Ewaluacja polega na zaplanowanym metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Służy placówce, przynosząc informacje o tym, co należy poprawić, doskonalić, aby jak najlepiej realizować wyznaczone zdania.

Katarzyna Paroń - Bryła

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku filologia polska, a także Wydziału Filozoficzno – Historycznego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu uczy języka polskiego na każdym etapie edukacyjnym. Od 2005 roku, nieprzerwanie, wykonuje pracę Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, a od 2012 roku pełni także funkcję Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie przedmiotów humanistycznych po gimnazjum.

„Podczas zajęć z Uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, przekazuję konkretne wskazówki dotyczące konstruowania wypracowania w formie argumentacyjnej (rozprawka, interpretacja tekstu poetyckiego), a także rozumienia tekstu nieliterackiego (czytanie ze zrozumieniem). Piszących wypracowanie uczę udowadniać prawidłowość odczytania interpretacji wiersza, bądź, tak, jak w życiu, formułować własne stanowisko i uzasadniać je...”

Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.

/Albert Einstein/

 

Biologia

Katarzyna Celmer-Warda
Teresa Hołdakowska
Wojciech Szypuła

Chemia

Katarzyna Bonisławska
Maria Rogozińska-Szymczak

Fizyka

Krzysztof Jaskułowski
Katarzyna Mazur
Aleksandra Siklitckaia
Robert Stasiak
Krzysztof Wróbel

Geografia

Kamila Hipnarowicz
Ewa Kosińska

Historia

Krzysztof Wysocki

J. angielski

Magdalena Brzeźniak
Zbigniew Dębski
Maciej Kostyra
Janina Lachowska
Andrzej Siwkowski

J. polski

Dorota Bobrowicz
Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Anna Nawrotek
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska
Agata Tyszka
Alicja Zaczek - Żmijewska

J. Polski (Stara matura)

Alicja Zaczek - Żmijewska

Matematyka

Justyna Bierzanowska
Ganna Isaieva
Alfred Kopeć
Joanna Kordalusińska
Monika Ormaniec
Jacek Sadowski

WOS

Krzysztof Wysocki