Nauczyciele

Do prowadzenia zajęć na organizowanych kursach maturalnych zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. W obecnym momencie nasza karda liczy 23 nauczycieli.

W celu utrzymywania wysokiej jakości i skuteczności naszych kursów prowadzona jest stała ocena i ewaluacja obszaru skuteczności i pracy nauczycieli. Ewaluacja polega na zaplanowanym metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Służy placówce, przynosząc informacje o tym, co należy poprawić, doskonalić, aby jak najlepiej realizować wyznaczone zdania.

Andrzej Smoliński

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, wydział historyczno-pedagogiczny, kierunek - historia. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego  oraz uprawnienia egzaminatora maturalnego. Posiada ponad  18-letnie doświadczenie. Obecnie pracuje w XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa.

„Moją specjalnością i specjalizacją jest historia najnowsza. Od 1995 roku jestem nauczycielem w warszawskich liceach ogólnokształcących. Prowadzę zajęcia z hosiprii i WOS-u. Wiem, że czynię to z zamiłowania i z dużym zaangażowaniem. Do dzisiaj jestem wychowawcą wielu roczników licealistów. W latach 2000 - 2007 odbyłem studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2007 roku zdałem egzaminy i obroniłem prace dotorską z relacji polsko- węgierskich od 1956 roku. Z zamiłowania specjalizuję sie w dziejach Europy środkowo- wschodniej a szczególnie relacjach polsko- węgierskich. W międzyczasie 1995- 2014 brałem udział w wielu kursach merytorycznych, które pozwalaja mi lepiej prowadzić zajęcia. 
Na bieżąco analizuję zmiany systemu edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w cyklu maturalnym. Od 2007 roku prowadzę zajęcia z historii i politologii na warszawskich uczelniach. Od 2008 roku prowadzę zajęcia z historii i WOS-u przygotowujące do matury w Bratniaku. 
W życiu prywatnym cały swój wolny czas poświęcam na...historię i czytanie książek. Cenię szermierkę i sportowców, którzy ją uprawiają.”

 

 

Biologia

Teresa Hołdakowska
Wojciech Szypuła

Chemia

Ryszard Marszałek
Maria Rogozińska-Szymczak

Fizyka

Krzysztof Jaskułowski
Robert Stasiak
Marek Wasek
Krzysztof Wróbel
Marek Zaczek

Geografia

Kamila Hipnarowicz
Ewa Kosińska

Historia

Marek Czerniakiewicz
Andrzej Smoliński

J. angielski

Magdalena Brzeźniak
Zbigniew Dębski
Maciej Kostyra
Janina Lachowska
Marzanna Stasiak

J. polski

Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska
Alicja Zaczek - Żmijewska

Matematyka

Marek Ałasa
Mirosława Ferens
Alfred Kopeć
Wojciech Martys
Monika Powęska
Jacek Sadowski
Justyna Starzec
Marek Wasek

WOS

Marek Czerniakiewicz
Andrzej Smoliński