Nauczyciele

Do prowadzenia zajęć na organizowanych kursach maturalnych zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. W obecnym momencie nasza karda liczy 23 nauczycieli.

W celu utrzymywania wysokiej jakości i skuteczności naszych kursów prowadzona jest stała ocena i ewaluacja obszaru skuteczności i pracy nauczycieli. Ewaluacja polega na zaplanowanym metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Służy placówce, przynosząc informacje o tym, co należy poprawić, doskonalić, aby jak najlepiej realizować wyznaczone zdania.

Marek Czerniakiewicz

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Obecnie pracuje w III LO im. gen. Sowińskiego oraz XXIV LO im. C.K. Norwida w Warszawie. Posiada stopień nauczyciela mianowanego.

Kursy maturalne prowadzę dopiero od roku i nieskromnie mogę pochwalić się pozytywnym odbiorem przez maturzystów. Uważam, iż pozytywny kontakt i zdrowa, rzeczowa komunikacja, otwartość, to podstawa w naukach społecznych. Osobiście stawiam na samodzielność myślenia, wyrażania swoich poglądów i kreatywność,  a specyfika wiedzy o społeczeństwie odpowiada tym wymaganiom.

Sądzę, iż „pociągu” do nauk społecznych nie można się „Wykuć”- to trzeba Czuć!!!!!!  Stąd priorytetem jest merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach, debatach i analizowanie zjawisk społeczno – politycznych otaczającego nas świata.

Biologia

Katarzyna Celmer-Warda
Teresa Hołdakowska
Wojciech Szypuła

Chemia

Maria Rogozińska-Szymczak

Fizyka

Krzysztof Jaskułowski
Katarzyna Mazur
Aleksandra Siklitckaia
Robert Stasiak
Marek Wasek
Krzysztof Wróbel

Geografia

Kamila Hipnarowicz
Ewa Kosińska

Historia

Krzysztof Wysocki

J. angielski

Magdalena Brzeźniak
Zbigniew Dębski
Maciej Kostyra
Janina Lachowska
Andrzej Siwkowski

J. polski

Dorota Bobrowicz
Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Anna Nawrotek
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska
Agata Tyszka
Alicja Zaczek - Żmijewska

J. Polski (Stara matura)

Alicja Zaczek - Żmijewska

Matematyka

Justyna Bierzanowska
Ganna Isaieva
Alfred Kopeć
Joanna Kordalusińska
Julita Nowińska
Monika Powęska
Jacek Sadowski
Marek Wasek

WOS

Krzysztof Wysocki