Nauczyciele

Do prowadzenia zajęć na organizowanych kursach maturalnych zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. W obecnym momencie nasza karda liczy 23 nauczycieli.

W celu utrzymywania wysokiej jakości i skuteczności naszych kursów prowadzona jest stała ocena i ewaluacja obszaru skuteczności i pracy nauczycieli. Ewaluacja polega na zaplanowanym metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Służy placówce, przynosząc informacje o tym, co należy poprawić, doskonalić, aby jak najlepiej realizować wyznaczone zdania.

Joanna Raczkowska

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki, z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim. Od niedawna związana z LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, gdzie naucza ww. przedmiotów. Zwolenniczka analizy dzieła literackiego przez pryzmat kategorii etycznych, czy szerzej filozoficznych. Najchętniej praktykuje lekturę intertekstualną, która dzięki łączeniu wiedzy z zakresu tradycji literackiej, historii, filozofii czy sztuki, sprzyja doznawaniu przez czytelnika bogatszego spektrum emocji, a tym samym umożliwia przyjemność lektury.

"Podczas kursu maturalnego kładę nacisk na takie zagadnienia, jak ćwiczenia argumentacyjne (w zakresie rozprawki i wypowiedzi ustnej) oraz utrwalanie wiedzy z zakresu nauki o języku, nauki o literaturze i analizy dzieła sztuki. W związku z powyższym zajęcia mają postać zarówno ćwiczeń, w trakcie których odbywa się powtórzenie określonej partii materiału, jak i warsztatów, które służą kształceniu umiejętności pisarskich i retorycznych".

Biologia

Teresa Hołdakowska
Wojciech Szypuła

Chemia

Ryszard Marszałek
Maria Rogozińska-Szymczak
Monika Świniarska

Fizyka

Krzysztof Jaskułowski
Jacek Kaczorowski
Robert Stasiak
Marek Wasek
Krzysztof Wróbel
Marek Zaczek

Geografia

Kamila Hipnarowicz
Ewa Kosińska

Historia

Andrzej Smoliński

J. angielski

Magdalena Brzeźniak
Zbigniew Dębski
Maciej Kostyra
Ewelina Krauze
Marzanna Stasiak

J. polski

Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Anna Kubicka
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska

Matematyka

Marek Ałasa
Mirosława Ferens
Alfred Kopeć
Jolanta Makowska
Wojciech Martys
Monika Powęska
Ryszard Ręczkowski
Jacek Sadowski
Krzysztof Schmidtke
Justyna Starzec
Marek Wasek

WOS

Andrzej Smoliński