Nauczyciele

Do prowadzenia zajęć na organizowanych kursach maturalnych zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. W obecnym momencie nasza karda liczy 23 nauczycieli.

W celu utrzymywania wysokiej jakości i skuteczności naszych kursów prowadzona jest stała ocena i ewaluacja obszaru skuteczności i pracy nauczycieli. Ewaluacja polega na zaplanowanym metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Służy placówce, przynosząc informacje o tym, co należy poprawić, doskonalić, aby jak najlepiej realizować wyznaczone zdania.

Joanna Raczkowska

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki, z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim. Od niedawna związana z XXXIII LO Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Zwolenniczka analizy dzieła literackiego przez pryzmat kategorii etycznych, czy szerzej filozoficznych. Najchętniej praktykuje lekturę intertekstualną, która dzięki łączeniu wiedzy z zakresu tradycji literackiej, historii, filozofii czy sztuki, sprzyja doznawaniu przez czytelnika bogatszego spektrum emocji, a tym samym umożliwia przyjemność lektury.

"Podczas kursu maturalnego kładę nacisk na takie zagadnienia, jak ćwiczenia argumentacyjne (w zakresie rozprawki i wypowiedzi ustnej) oraz utrwalanie wiedzy z zakresu nauki o języku, nauki o literaturze i analizy dzieła sztuki. W związku z powyższym zajęcia mają postać zarówno ćwiczeń, w trakcie których odbywa się powtórzenie określonej partii materiału, jak i warsztatów, które służą kształceniu umiejętności pisarskich i retorycznych".

Biologia

Teresa Hołdakowska
Wojciech Szypuła

Chemia

Maria Rogozińska-Szymczak

Fizyka

Krzysztof Jaskułowski
Katarzyna Mazur
Robert Stasiak
Marek Wasek
Krzysztof Wróbel
Marek Zaczek

Geografia

Kamila Hipnarowicz
Ewa Kosińska

Historia

Krzysztof Wysocki

J. angielski

Magdalena Brzeźniak
Zbigniew Dębski
Maciej Kostyra
Janina Lachowska

J. polski

Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Anna Nawrotek
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska
Alicja Zaczek - Żmijewska

J. Polski (Stara matura)

Alicja Zaczek - Żmijewska

Matematyka

Marek Ałasa
Justyna Bierzanowska
Ganna Isaieva
Alfred Kopeć
Wojciech Martys
Monika Powęska
Jacek Sadowski
Marek Wasek

WOS

Krzysztof Wysocki