Nauczyciele

Do prowadzenia zajęć na organizowanych kursach maturalnych zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. W obecnym momencie nasza karda liczy 23 nauczycieli.

W celu utrzymywania wysokiej jakości i skuteczności naszych kursów prowadzona jest stała ocena i ewaluacja obszaru skuteczności i pracy nauczycieli. Ewaluacja polega na zaplanowanym metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Służy placówce, przynosząc informacje o tym, co należy poprawić, doskonalić, aby jak najlepiej realizować wyznaczone zdania.

Ryszard Ręczkowski

Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej ukończył klasę matematyczną eksperymentalną w IX LO im. K. Hoffmanowej. W liceum tym odbywał praktyki zawodowe a następnie stawiał swoje pierwsze kroki jako nauczyciel matematyki. 

Pracę w tym zawodzie wykonuje bez przerwy od 2007 roku. Obecnie uczy w XXVII LO im T. Czackiego

W 2009 roku przeszedł szkolenie na temat: „Strategia przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki” a od  2010 roku rokrocznie prowadzi kursy maturalne dla grup z matematyką rozszerzoną  (w Bratniaku od 2012 roku). Na zajęciach prócz zadań z arkuszy maturalnych dostępnych na rynku rozwiązuje także zadania swojego autorstwa, dzięki czemu – zajęcia są ciekawsze i bardziej wartościowe.

Biologia

Teresa Hołdakowska
Wojciech Szypuła

Chemia

Ryszard Marszałek
Maria Rogozińska-Szymczak

Fizyka

Krzysztof Jaskułowski
Robert Stasiak
Marek Wasek
Krzysztof Wróbel
Marek Zaczek

Geografia

Kamila Hipnarowicz
Ewa Kosińska

Historia

Marek Czerniakiewicz
Andrzej Smoliński

J. angielski

Magdalena Brzeźniak
Zbigniew Dębski
Maciej Kostyra
Janina Lachowska
Marzanna Stasiak

J. polski

Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska
Alicja Zaczek - Żmijewska

Matematyka

Marek Ałasa
Mirosława Ferens
Alfred Kopeć
Wojciech Martys
Monika Powęska
Jacek Sadowski
Justyna Starzec
Marek Wasek

WOS

Marek Czerniakiewicz
Andrzej Smoliński