Matematyka

W celu zapisania się na kursy maturalne musisz się zarejestrować. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Po zarejestrowaniu zaloguj się na swoim koncie eStudent i dokonaj zapisu na kurs, który Cię interesuje.

MATURA 2022 – w pierwszym semestrze roku szkolnego przygotowaliśmy specjalną propozycję rabatową:

 • 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej,
 • rabat za drugi i kolejny przedmiot – 5%,
 • rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i udostępnienie ulotki

Cena obejmuje:

 • podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem w tym 4h matury próbnej,
 • podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
 • zestawy zadań arkuszy maturalnych w formie drukowanej,
 • zeszyty i przybory do pisania,
 • dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.

(*) Podane poniżej ceny uwzględniają 10% rabatu za jednorazową wpłatę, rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki . Ceny przekreślone, są cenami pełnymi za kurs, bez uwzględnienia rabatów.

Na obecną chwilę wszystkie kursy planujemy uruchomić w trybie stacjonarnym. Jedynie wprowadzenie obostrzeń na terenie Warszawy może wymusić na nas przejście na tryb on-line. W roku 2020/2021 prowadziliśmy zajęcia metodami zdalnymi a nasi kursanci mogą pochwalić się zdecydowanymi sukcesami na Maturze 2021. Wyniki badania ewaluacyjnego dostępne są w zakładce “Skuteczność”.

 

Fizyka + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1556,1579) rocznyRrozszerzony2021-10-16
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
184 h 3106 PLN 2540 PLN*Szczegóły
(ID 1557,1580) rocznyRrozszerzony2021-10-17
Niedziela 09:00 - 12:20
Niedziela 12:40 - 16:00
184 h 3106 PLN 2602 PLN*Szczegóły
(ID 1558,1583) rocznyRrozszerzony2021-10-20
Wtorek 16:30 - 19:50
Środa 16:30 - 19:50
184 h 3106 PLN 2384 PLN*
last minute
Szczegóły
(ID 1560,1581) rocznyRrozszerzony2021-10-23
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
184 h 3106 PLN 2540 PLN*Szczegóły

Biologia + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1547,1581) rocznyRrozszerzony2021-10-16
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
184 h 3106 PLN 2540 PLN*Szczegóły

J. polski + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1572,1586) rocznyPpodstawowy2021-10-14
Środa 16:30 - 19:50
Czwartek 16:30 - 19:50
184 h 3106 PLN 2384 PLN*
last minute
Szczegóły

Chemia + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1553,1583) rocznyRrozszerzony2021-10-27
Wtorek 16:30 - 19:50
Środa 16:30 - 19:50
184 h 3106 PLN 2540 PLN*Szczegóły

Geografia + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1563,1581) rocznyRrozszerzony2021-10-16
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
184 h 3106 PLN 2540 PLN*Szczegóły

Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1584) rocznyPpodstawowy2021-10-22Piątek 16:30 - 19:50
92 h 1553 PLN 1301 PLN*Szczegóły
(ID 1585) rocznyPpodstawowy2021-10-23Sobota 09:00 - 12:20
92 h 1553 PLN 1301 PLN*Szczegóły
(ID 1586) rocznyPpodstawowy2021-10-27Środa 16:30 - 19:50
92 h 1553 PLN 1301 PLN*Szczegóły
(ID 1576) rocznyRrozszerzony2021-09-25Sobota 09:00 - 12:20
108 h 1779 PLN 1497 PLN*Szczegóły
(ID 1577) rocznyRrozszerzony2021-09-25Sobota 12:40 - 16:00
108 h 1779 PLN 1497 PLN*Szczegóły
(ID 1578) rocznyRrozszerzony2021-10-14Czwartek 16:30 - 19:50
92 h 1553 PLN 1301 PLN*Szczegóły
(ID 1580) rocznyRrozszerzony2021-10-17Niedziela 09:00 - 12:20
92 h 1553 PLN 1223 PLN*
last minute
Szczegóły
(ID 1582) rocznyRrozszerzony2021-10-22Piątek 16:30 - 19:50
92 h 1553 PLN 1301 PLN*Szczegóły
(ID 1579) rocznyRrozszerzony2021-10-23Sobota 09:00 - 12:20
92 h 1553 PLN 1301 PLN*Szczegóły
(ID 1581) rocznyRrozszerzony2021-10-23Sobota 12:40 - 16:00
92 h 1553 PLN 1301 PLN*Szczegóły
(ID 1583) rocznyRrozszerzony2021-11-02Wtorek 16:30 - 19:50
92 h 1553 PLN 1301 PLN*Szczegóły

zobacz pełną listę dostępnych kursów

Nauczyciele

Marek Ałasa
Mirosława Ferens
Alfred Kopeć
Wojciech Martys
Monika Powęska
Jacek Sadowski
Justyna Starzec
Marek Wasek

Założenia ogólne

Kursy na poziomie rozszerzonym realizowane w różnej liczbie godzin lekcyjnych realizują ten sam program i treści nauczania, jednak różnią się intensywnością kursu.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki. Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia  procesów w matematyce, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od szczegółowego programu kursu oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Proponowany program kursu ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz posiada akredytację Kuratorium Oświaty.

Wymagania wstępne w stosunku do uczestników kursów oraz zasady rekrutacji

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia sformułowanych w nowej podstawie programowej. Kurs przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów liceów, którzy zdają nową maturę. Program kursu jest tak skonstruowany, aby mogli w nim uczestniczyć również uczniowie ostatnich klas techników. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie, poprzez system on-line. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”.

Cele edukacyjne

Nauczanie matematyki na kursie przygotowującym do matury z matematyki powinno: przekazać uczniom podstawowe wiadomości, umiejętności i sprawności matematyczne, zapoznać uczniów z elementami metodologii matematyki oraz wykształcić w nich postawy i zachowania charakterystyczne dla aktywności matematycznych, przyswoić uczniom zasady uniwersalnych zachowań intelektualnych.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia.

Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.

Program nauczania obejmuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.