Matematyka

W celu zapisania się na kursy maturalne musisz się zarejestrować. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Po zarejestrowaniu zaloguj się na swoim koncie eStudent i dokonaj zapisu na kurs, który Cię interesuje.

MATURA 2021 – w obecnym roku przygotowaliśmy specjalną propozycję rabatową:

 • 5% rabatu przy zapisaniu się na kurs do 28 września br.
 • 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej,
 • rabat za drugi i kolejny przedmiot – 5%,
 • rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i udostępnienie ulotki

Cena obejmuje:

 • podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem w tym 4h matury próbnej,
 • podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
 • zestawy zadań arkuszy maturalnych w formie drukowanej,
 • zeszyty i przybory do pisania,
 • dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.

(*) Podane poniżej ceny uwzględniają 10% rabatu za jednorazową wpłatę oraz rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki oraz specjalny rabat okresowy obowiązujący do 28 września. Ceny przekreślone, są cenami pełnymi za kurs, bez uwzględnienia rabatów.

Matematyka + J. angielski

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1483,1517) rocznyPpodstawowy2020-10-17
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
184 h 2780 PLN 2179 PLN*Szczegóły

Matematyka + J. polski

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1484,1513) rocznyPpodstawowy2020-10-14
Środa 16:30 - 19:50
Piątek 16:30 - 19:50
184 h 2780 PLN 2179 PLN*Szczegóły

Matematyka + Fizyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1486,1495) rocznyRrozszerzony2020-09-19
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
216 h 3260 PLN 2573 PLN*Szczegóły
(ID 1490,1497) rocznyRrozszerzony2020-10-11
Niedziela 12:40 - 16:00
Niedziela 09:00 - 12:20
184 h 2780 PLN 2179 PLN*Szczegóły
(ID 1488,1501) rocznyRrozszerzony2020-10-15
Wtorek 16:30 - 19:50
Czwartek 16:30 - 19:50
184 h 2780 PLN 2179 PLN*Szczegóły
(ID 1491,1499) rocznyRrozszerzony2020-10-17
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
184 h 2780 PLN 2179 PLN*Szczegóły

Matematyka + Biologia

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1489,1521) rocznyRrozszerzony2020-10-10
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
184 h 2780 PLN 2179 PLN*Szczegóły

Matematyka + Geografia

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1491,1506) rocznyRrozszerzony2020-10-10
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
184 h 2780 PLN 2179 PLN*Szczegóły

Matematyka + Chemia

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1491,1525) rocznyRrozszerzony2020-10-10
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
184 h 2780 PLN 2179 PLN*Szczegóły

Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1483) rocznyPpodstawowy2020-10-17Sobota 12:40 - 16:00
92 h 1390 PLN 1117 PLN*Szczegóły
(ID 1485) rocznyPpodstawowy2020-10-21Środa 16:30 - 19:50
92 h 1390 PLN 1117 PLN*Szczegóły
(ID 1484) rocznyPpodstawowy2020-10-23Piątek 16:30 - 19:50
92 h 1390 PLN 1117 PLN*Szczegóły
(ID 1486) rocznyRrozszerzony2020-09-19Sobota 09:00 - 12:20
108 h 1630 PLN 1319 PLN*Szczegóły
(ID 1487) rocznyRrozszerzony2020-09-19Sobota 12:40 - 16:00
108 h 1630 PLN 1319 PLN*Szczegóły
(ID 1489) rocznyRrozszerzony2020-10-10Sobota 09:00 - 12:20
92 h 1390 PLN 1117 PLN*Szczegóły
(ID 1490) rocznyRrozszerzony2020-10-11Niedziela 09:00 - 12:20
92 h 1390 PLN 1117 PLN*Szczegóły
(ID 1488) rocznyRrozszerzony2020-10-15Czwartek 16:30 - 19:50
92 h 1390 PLN 1117 PLN*Szczegóły
(ID 1491) rocznyRrozszerzony2020-10-17Sobota 12:40 - 16:00
92 h 1390 PLN 1117 PLN*Szczegóły
(ID 1492) rocznyRrozszerzony2020-10-23Piątek 16:30 - 19:50
92 h 1390 PLN 1117 PLN*Szczegóły
(ID 1493) rocznyRrozszerzony2020-11-03Wtorek 16:30 - 19:50
92 h 1390 PLN 1117 PLN*Szczegóły

zobacz pełną listę dostępnych kursów

Nauczyciele

Marek Ałasa
Mirosława Ferens
Alfred Kopeć
Jolanta Makowska
Wojciech Martys
Monika Powęska
Ryszard Ręczkowski
Jacek Sadowski
Krzysztof Schmidtke
Justyna Starzec
Marek Wasek

Założenia ogólne

Kursy na poziomie rozszerzonym realizowane w różnej liczbie godzin lekcyjnych realizują ten sam program i treści nauczania, jednak różnią się intensywnością kursu.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki. Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia  procesów w matematyce, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od szczegółowego programu kursu oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Proponowany program kursu ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz posiada akredytację Kuratorium Oświaty.

Wymagania wstępne w stosunku do uczestników kursów oraz zasady rekrutacji

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia sformułowanych w nowej podstawie programowej. Kurs przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów liceów, którzy zdają nową maturę. Program kursu jest tak skonstruowany, aby mogli w nim uczestniczyć również uczniowie ostatnich klas techników. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie, poprzez system on-line. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”.

Cele edukacyjne

Nauczanie matematyki na kursie przygotowującym do matury z matematyki powinno: przekazać uczniom podstawowe wiadomości, umiejętności i sprawności matematyczne, zapoznać uczniów z elementami metodologii matematyki oraz wykształcić w nich postawy i zachowania charakterystyczne dla aktywności matematycznych, przyswoić uczniom zasady uniwersalnych zachowań intelektualnych.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia.

Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.

Program nauczania obejmuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.