Zasady płatności

Za co płacisz zapisując się na kurs

Dbamy, aby nasi kursanci otrzymali jak najlepszą pomoc w przygotowaniu do matury, a w ramach opłaty za kurs dokładnie wiedzieli za co płacą. W ramach podanych w ofercie cen kursant otrzymuje:

  • Podaną w ofercie liczbę godzin zajęć lekcyjnych. Nie płaci za godziny rozwiązywania prac domowych, godziny pracy własnej itp. Płaci się jedynie za godziny pracy z nauczycielem w formie wykładów, ćwiczeń i rozwiązywania arkuszy maturalnych.
  • Próbny egzamin maturalny na koniec drugiego semestru.
  • Podręczniki przedmiotowe jednego z wydawnictw edukacyjnych (w zależności od przedmiotu): Wydawnictwa Szkolne PWN, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo Szkolne Omega, Oficyna Edukacyjna Pazdro, itp.
  • Zestaw zadań z arkuszy maturalnych z lat ubiegłych w formie drukowanych zeszytów lub zestawy zadań maturalnych opracowanych przez naszych nauczycieli,
  • Zeszyty i długopisy do prowadzenia notatek na zajęciach.
  • Dostęp, poprzez konto eStudent, do materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, oraz całego archiwum arkuszy maturalnych jakie zostały wykorzystane w latach ubiegłych na egzaminach maturalnych, próbnych maturach, egzaminach wstępnych na Politechnikę itp., opracowań własnych oraz materiałów udostępnionych przez nauczycieli.

Elastyczny wybór przedmiotów

Jeżeli z jakiegoś powodu w trakcie trwania kursów, kursant podejmie decyzję o zmianie przedmiotu zdawanego na maturze, lub gdy terminy zajęć na kursach będą kolidowały mu z innymi zajęciami, istnieje możliwość, w ramach wolnych miejsc, przepisania się do innego kursu lub grupy.

Rezerwacja kursu maturalnego

Po dokonaniu rejestracji, ze swojego konta e-Student, możesz zarezerwować miejsce na wybranym przez siebie kursie maturalnym. Po dokonaniu rezerwacji miejsca na kursie, należy ją potwierdzić w przeciągu siedmiu dni od momentu wysłania zgłoszenia, poprzez wpłatę zaliczki wysokości 100 zł za każdy wybrany kurs. Jeżeli w momencie rezerwacji do rozpoczęcia kursu pozostało mniej niż tydzień, w takim przypadku należy dokonać wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty, w zależności od wybranej przez siebie opcji niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu. Wpłat kursant dokonuje przelewem na numer rachunku bankowego Bratniaka podany na koncie e-Student. W przypadku płatności przelewem, datę dokonania płatności stanowi data zaksięgowania płatności na koncie Bratniaka.

Wpłata jednorazowa

Wpłata jednorazowa oznacza sytuację, w której kursant dokonał rezerwacji miejsca na kursie lub kursach, wpłaci wymaganą zaliczkę, a następnie wpłaci pozostałą część płatności jednorazowo na minimum tydzień przed rozpoczęciem kursu. Wszelkich wpłat kursant dokonuje przelewem na numer rachunku bankowego Bratniaka podany na koncie e-Student. W przypadku płatności przelewem, datę dokonania płatności stanowi data zaksięgowania płatności na koncie Bratniaka.

Wpłata w ratach

Wpłata w ratach oznacza sytuację, w której kursant dokonuje rezerwacji miejsca na kursie, wpłaca wymaganą zaliczkę, a następnie na dwa tygodnie przed kursem wpłaca I ratę w wysokości 50% ceny podstawowej kursu pomniejszoną o wartość zaliczki. II ratę wysokości 30% i III ratę w wysokości 20% ceny podstawowej kursu kursant opłaca w terminach proporcjonalnych do długości trwania kursu. Wszelkich wpłat kursant dokonuje przelewem na numer rachunku bankowego Bratniaka podany na koncie e-Student. W przypadku płatności przelewem, datę dokonania płatności stanowi data zaksięgowania płatności na koncie Bratniaka.

Rabaty nawet do 30%

Dokonując opłaty jednorazowej, otrzymujecie Państwo 10% zniżki za wpłatę jednorazową (nie dotyczy kursów intensywnych i feryjnych). Tym z Państwa, którzy wybiorą dwa lub więcej przedmiotów, przysługuje zniżka 5% za drugi i każdy kolejny przedmiot. Ciekawą propozycją dla kursantów jest również coroczny plan zniżek przy wcześniejszych zapisach. Dla tych, którzy zapiszą się w pierwszych miesiącach rekrutacji proponujemy dodatkowy rabat 15%. Z każdym miesiącem rabaty okresowe będą niższe. Suma wszystkich rabatów może sięgnąć nawet 30%. Podobną promocję okresową prowadzimy w drugim semestrze.

Zapoznaj się z pełną treścią regulaminu kursów.