Matematyka


Deprecated: Funkcja wp_make_content_images_responsive jest przestarzała od wersji 5.5.0! Zamiast jej proszę użyć wp_filter_content_tags(). in /wp-includes/functions.php on line 6078

W celu zapisania się na kursy maturalne musisz się zarejestrować. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Po zarejestrowaniu zaloguj się na swoim koncie eStudent i dokonaj zapisu na kurs, który Cię interesuje.

MATURA 2025

Nowa oferta kursów maturalnych do matury 2025.

W najbliższym roku szkolnym przygotowaliśmy specjalną propozycję rabatową:

 • 22% rabatu przy rezerwacji kursu do dnia 30 czerwca 2024r.
 • 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej,
 • rabat za drugi i kolejny przedmiot – 5%,
 • rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i udostępnienie ulotki

Cena obejmuje:

 • podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem w tym 4h matury próbnej,
 • podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
 • zestawy zadań arkuszy maturalnych w formie drukowanej,
 • zeszyty i przybory do pisania,
 • dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.

(*) Podane poniżej ceny uwzględniają specjalny rabat okresowy za wcześniejsze zapisanie się na kurs, 10% rabatu za jednorazową wpłatę, rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki. Ceny przekreślone oznaczają standardową opłatę za kurs bez uwzględniania rabatów. Im bliżej rozpoczęcia kursów, tym ceny będą wzrastały! 

 

 

Fizyka + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1867,1891) rocznyRrozszerzony2024-09-14
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
208 h 5060 PLN 3087 PLN* 2936 PLNSzczegóły
(ID 1868,1890) rocznyRrozszerzony2024-09-14
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
208 h 5060 PLN 3087 PLN* 2936 PLNSzczegóły
(ID 1870,1896) rocznyRrozszerzony2024-10-11
Środa 16:30 - 19:50
Piątek 16:30 - 19:50
184 h 4580 PLN 2785 PLN* 2648 PLNSzczegóły

J. polski + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1884,1900) rocznyPpodstawowy2024-10-07
Poniedziałek 16:30 - 19:50
Czwartek 16:30 - 19:50
184 h 4580 PLN 2785 PLN* 2648 PLNSzczegóły
(ID 1885,1898) rocznyPpodstawowy2024-10-05
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
184 h 4580 PLN 2785 PLN* 2648 PLNSzczegóły
(ID 1889,1895) rocznyRrozszerzony2024-10-12
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
184 h 4580 PLN 2785 PLN* 2648 PLNSzczegóły
(ID 1887,1893) rocznyRrozszerzony2024-10-13
Wtorek 16:30 - 19:50
Niedziela 09:00 - 12:20
184 h 4580 PLN 2785 PLN* 2648 PLNSzczegóły

Geografia + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1877,1892) rocznyRrozszerzony2024-10-07
Poniedziałek 16:30 - 19:50
Czwartek 16:30 - 19:50
184 h 4580 PLN 2785 PLN* 2648 PLNSzczegóły
(ID 1875,1895) rocznyRrozszerzony2024-10-12
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
184 h 4580 PLN 2785 PLN* 2648 PLNSzczegóły

J. angielski + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1883,1900) rocznyPpodstawowy2024-10-05
Czwartek 16:30 - 19:50
Sobota 09:00 - 12:20
184 h 4580 PLN 2785 PLN* 2648 PLNSzczegóły
(ID 1881,1894) rocznyRrozszerzony2024-10-05
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
184 h 4580 PLN 2785 PLN* 2648 PLNSzczegóły

Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1898) rocznyPpodstawowy2024-10-05Sobota 09:00 - 12:20
92 h 2290 PLN 1507 PLN* 1438 PLNSzczegóły
(ID 1900) rocznyPpodstawowy2024-10-17Czwartek 16:30 - 19:50
92 h 2290 PLN 1507 PLN* 1438 PLNSzczegóły
(ID 1899) rocznyPpodstawowy2024-10-18Piątek 16:30 - 19:50
92 h 2290 PLN 1507 PLN* 1438 PLNSzczegóły
(ID 1890) rocznyRrozszerzony2024-09-14Sobota 09:00 - 12:20
104 h 2530 PLN 1670 PLN* 1594 PLNSzczegóły
(ID 1891) rocznyRrozszerzony2024-09-14Sobota 12:40 - 16:00
104 h 2530 PLN 1670 PLN* 1594 PLNSzczegóły
(ID 1894) rocznyRrozszerzony2024-10-05Sobota 09:00 - 12:20
92 h 2290 PLN 1507 PLN* 1438 PLNSzczegóły
(ID 1892) rocznyRrozszerzony2024-10-10Czwartek 16:30 - 19:50
92 h 2290 PLN 1507 PLN* 1438 PLNSzczegóły
(ID 1896) rocznyRrozszerzony2024-10-11Piątek 16:30 - 19:50
92 h 2290 PLN 1507 PLN* 1438 PLNSzczegóły
(ID 1895) rocznyRrozszerzony2024-10-12Sobota 12:40 - 16:00
92 h 2290 PLN 1507 PLN* 1438 PLNSzczegóły
(ID 1893) rocznyRrozszerzony2024-10-13Niedziela 09:00 - 12:20
92 h 2290 PLN 1507 PLN* 1438 PLNSzczegóły
(ID 1897) rocznyRrozszerzony2024-10-22Wtorek 16:30 - 19:50
92 h 2290 PLN 1507 PLN* 1438 PLNSzczegóły

zobacz pełną listę dostępnych kursów

Nauczyciele

Justyna Bierzanowska
Ganna Isaieva
Alfred Kopeć
Joanna Kordalusińska
Monika Ormaniec
Jacek Sadowski

Założenia ogólne

Kursy na poziomie rozszerzonym realizowane w różnej liczbie godzin lekcyjnych realizują ten sam program i treści nauczania, jednak różnią się intensywnością kursu.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki. Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia  procesów w matematyce, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od szczegółowego programu kursu oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Proponowany program kursu ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz Kuratorium Oświaty..

Wymagania wstępne w stosunku do uczestników kursów oraz zasady rekrutacji

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia sformułowanych w nowej podstawie programowej. Kurs przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów liceów, którzy zdają nową maturę. Program kursu jest tak skonstruowany, aby mogli w nim uczestniczyć również uczniowie ostatnich klas techników. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie, poprzez system on-line. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”.

Cele edukacyjne

Nauczanie matematyki na kursie przygotowującym do matury z matematyki powinno: przekazać uczniom podstawowe wiadomości, umiejętności i sprawności matematyczne, zapoznać uczniów z elementami metodologii matematyki oraz wykształcić w nich postawy i zachowania charakterystyczne dla aktywności matematycznych, przyswoić uczniom zasady uniwersalnych zachowań intelektualnych.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia.

Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.

Program nauczania obejmuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.