Matematyka

W celu zapisania się na kursy maturalne musisz się zarejestrować. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Po zarejestrowaniu zaloguj się na swoim koncie eStudent i dokonaj zapisu na kurs, który Cię interesuje.

MATURA 2024

Nowa oferta kursów maturalnych do matury 2024.

W drugim semestrze roku szkolnego przygotowaliśmy specjalną propozycję rabatową:

 • 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej,
 • rabat za drugi i kolejny przedmiot – 5%,
 • rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i udostępnienie ulotki

Cena obejmuje:

 • podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem w tym 4h matury próbnej,
 • podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
 • zestawy zadań arkuszy maturalnych w formie drukowanej,
 • zeszyty i przybory do pisania,
 • dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.

(*) Podane poniżej ceny uwzględniają 10% rabatu za jednorazową wpłatę, rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki. Ceny przekreślone oznaczają standardową opłatę za kurs bez uwzględniania rabatów. Im bliżej rozpoczęcia kursów, tym ceny będą wzrastały! 

 

 

Matematyka + Fizyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1816,1833) intensywnyRrozszerzony2024-02-13
Wtorek 16:30 - 19:50
Środa 16:30 - 19:50
88 h 2320 PLN 1640 PLN* 1640 PLNSzczegóły
(ID 1806,1808) feryjnyRrozszerzony2024-01-15
Poniedziałek 12:40 - 16:00
Poniedziałek 09:00 - 12:20
Wtorek 12:40 - 16:00
Wtorek 09:00 - 12:20
Środa 12:40 - 16:00
Środa 09:00 - 12:20
Czwartek 12:40 - 16:00
Czwartek 09:00 - 12:20
Piątek 12:40 - 16:00
Piątek
88 h 2320 PLN 1640 PLN* 1640 PLNSzczegóły

Matematyka + J. angielski

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1816,1821) intensywnyRrozszerzony2024-02-10
Wtorek 16:30 - 19:50
Sobota 12:40 - 16:00
88 h 2320 PLN 1640 PLN* 1640 PLNSzczegóły

Biologia + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1812,1824) intensywnyRrozszerzony2024-02-10
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
88 h 2320 PLN 1640 PLN* 1640 PLNSzczegóły

J. polski + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1818,1822) intensywnyPpodstawowy2024-02-13
Wtorek 16:30 - 19:50
Czwartek 16:30 - 19:50
88 h 2320 PLN 1640 PLN* 1640 PLNSzczegóły
(ID 1819,1824) intensywnyRrozszerzony2024-02-09
Piątek 16:30 - 19:50
Sobota 12:40 - 16:00
88 h 2320 PLN 1640 PLN* 1640 PLNSzczegóły

J. angielski + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1823,1835) intensywnyPpodstawowy2024-02-03
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
88 h 2320 PLN 1640 PLN* 1640 PLNSzczegóły

Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1815) semestralnyRrozszerzony2024-02-05Poniedziałek 16:30 - 19:50
Czwartek 16:30 - 19:50
84 h 2250 PLN 1750 PLN* 1750 PLNSzczegóły
(ID 1814) semestralnyRrozszerzony2024-02-10Sobota 09:00 - 12:20
Niedziela 09:00 - 12:20
84 h 2250 PLN 1750 PLN* 1750 PLNSzczegóły
(ID 1835) intensywnyPpodstawowy2024-02-03Sobota 12:40 - 16:00
44 h 1160 PLN 878 PLN* 878 PLNSzczegóły
(ID 1827) intensywnyPpodstawowy2024-02-07Środa 16:30 - 19:50
44 h 1160 PLN 878 PLN* 878 PLNSzczegóły
(ID 1822) intensywnyPpodstawowy2024-02-13Wtorek 16:30 - 19:50
44 h 1160 PLN 878 PLN* 878 PLNSzczegóły
(ID 1824) intensywnyRrozszerzony2024-02-10Sobota 12:40 - 16:00
44 h 1160 PLN 878 PLN* 878 PLNSzczegóły
(ID 1816) intensywnyRrozszerzony2024-02-13Wtorek 16:30 - 19:50
44 h 1160 PLN 878 PLN* 878 PLNSzczegóły
(ID 1806) feryjnyRrozszerzony2024-01-15Poniedziałek 09:00 - 12:20
Wtorek 09:00 - 12:20
Środa 09:00 - 12:20
Czwartek 09:00 - 12:20
Piątek 09:00 - 12:20
44 h 1160 PLN 878 PLN* 878 PLNSzczegóły

zobacz pełną listę dostępnych kursów

Nauczyciele

Justyna Bierzanowska
Ganna Isaieva
Alfred Kopeć
Joanna Kordalusińska
Monika Ormaniec
Jacek Sadowski
Marek Wasek

Założenia ogólne

Kursy na poziomie rozszerzonym realizowane w różnej liczbie godzin lekcyjnych realizują ten sam program i treści nauczania, jednak różnią się intensywnością kursu.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki. Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia  procesów w matematyce, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od szczegółowego programu kursu oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Proponowany program kursu ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz Kuratorium Oświaty..

Wymagania wstępne w stosunku do uczestników kursów oraz zasady rekrutacji

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia sformułowanych w nowej podstawie programowej. Kurs przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów liceów, którzy zdają nową maturę. Program kursu jest tak skonstruowany, aby mogli w nim uczestniczyć również uczniowie ostatnich klas techników. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie, poprzez system on-line. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”.

Cele edukacyjne

Nauczanie matematyki na kursie przygotowującym do matury z matematyki powinno: przekazać uczniom podstawowe wiadomości, umiejętności i sprawności matematyczne, zapoznać uczniów z elementami metodologii matematyki oraz wykształcić w nich postawy i zachowania charakterystyczne dla aktywności matematycznych, przyswoić uczniom zasady uniwersalnych zachowań intelektualnych.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia.

Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.

Program nauczania obejmuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.