Skuteczność kursów

Pomimo trudnej sytuacji organizacyjnej, oraz prowadzenia kursów głównie w trybie on-line, nasi kursanci w roku szkolnym 2020/2021 odnotowali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego. Z matematyki na poziomie podstawowym zdobyli średnio 82,8% co jest wynikiem lepszym od średniej w woj. mazowieckim o prawie 22 pp. Natomiast z matematyki na poziomie rozszerzonym nasi kursanci uzyskali średni wynik lepszy aż o 24 pp. niż średnia w województwie. Jeszcze lepiej wyglądają wyniki z geografii i wos, gdzie nasi kursanci zdobyli odpowiednio 29 pp. i 31 pp. więcej niż średnia w województwie. Gratulujemy świetnie zdanej matury!

W wyniku badania ankietowego jakie przeprowadziliśmy wśród uczestników kursów maturalnych, którzy uczestniczyli w kursach w roku 2020/2021 (ostatnia zakończona edycja) maturę zdało 98,5% naszych kursantów. Z przedmiotów dodatkowych 88,58% kursantów osiągnęło wynik powyżej 30%.

Bardzo dobrze wypadły wyniki kursantów zdających maturę obowiązkową z matematyki, gdzie wyniki naszych kursantów są o 21,8 pp. lepsze niż średnia w woj. mazowieckim. Nasi kursanci z matematyki podstawowej zdobyli średnio 82,8%. Z matematyki rozszerzonej nasi kursanci zdobyli średnio 61,3%, co jest wynikiem lepszym o 24,3 pp. od średniej w województwie. Równie dobrze wypadły wyniki kursantów z pozostałych egzaminów maturalnych. Ze wszystkich przedmiotów kursanci osiągnęli wynik lepszy niż średnia w województwie mazowieckim. Należy pamiętać, że w kursach z reguły nie uczestniczą uczniowie, którzy w szkole osiągają bardzo dobre wyniki, a jednak średnia kursantów jest wyższa od przeciętnej.

Poniżej zestawienie wyników średnich z matury osiągniętych przez naszych kursantów w odniesieniu do średniego wyniku z matury dla woj. mazowieckiego na podstawie raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

Przedmiot/poziomWynik średni w woj. mazowieckim (dane OKE)Wynik średni naszych kursantówRóżnicaŚrednia ocena kursantów za ostatni rok nauki w szkole
 matematyka – poz. podst. 61,0 82,8 21,8 3,27
 matematyka – poz. roz. 37,0 61,3 24,3 3,90
 j.polski – poz. podst. 57,0 64,4 7,4 3,77
 j.polski – poz. roz. 52,0 63,8 11,8 4,00
 j.angielski – poz. podst. 79,0 92,4 13,4 4,40
 j.angielski – poz. roz. 69,0 79,7 10,7 4,00
 geografia 39,0 67,8 28,8 4,64
 fizyka 45,0 68,5 23,5 3,87
 biologia 35,0 54,3 19,3 3,27
 chemia 37,0 51,9 14,9 3,84
 wos 34,0 65,2 31,2 4,20
 historia 40,0 60,7 20,7 4,66
Wyniki kursantów

Cieszy nas szczególnie fakt, że prawie 49,9% kursantów deklaruje, że dowiedzieli się o naszych kursach maturalnych od znajomych, co w naszej ocenie jest najlepszą wizytówką jaką Państwo wystawiacie naszym kursom. Dziękujemy!

Warta odnotowania jest wysoka skuteczność w rekrutacji na studia. 96,19% naszych kursantów dostało się na studia w uczelni, która była ich uczelnią pierwszego wyboru. Z badania wynika, że 75,49% kursantów dostało się na kierunek studiów pierwszego wyboru, a 15,69% na kierunek studiów drugiego wyboru. Z pośród naszych kursantów 88,22% dostało się na studia na uczelni publicznej, 9,22% na studia w uczelni niepublicznej, a 2,56% nie aplikowało na studia.

Najbardziej popularne uczelnie w gronie naszych kursantów to:

Politechnika Warszawska – 25,71%
Uniwersytet Warszawski – 23,81%
Warszawski Uniwersytet Medyczny – 8,51%
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 7,62%
Szkoła Główna Handlowa – 4,46%
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3,81%
Wojskowa Akademia Techniczna – 1,20%
Inna uczelnia publiczna – 11,20%
Uczelnia niepubliczna – 9,22%
Uczelnia zagraniczna – 1,90%
Nie aplikowałem/am na studia – 2,56%

Uczelnie kursantów

Znaczna część naszych kursantów, bo ok. 11,4% dostało się na studia w innych miastach, np. Krakowie, Wrocławiu itp. Natomiast znacznie spadła liczba kursantów, którzy dostali się na uczelni zagranicznej. Jeszcze w roku 2019 było to ok. 6,8% natomiast obecnie jedynie 1,9%, co niewątpliwie wynika z obostrzeń epidemicznych i utrudnionego podróżowania.

Gratulujemy!

*) Podane wyniki według stanu badania na dzień 6 sierpnia 2021r.