Skuteczność kursów

Tak dobrych wyników z egzaminu maturalnego nasi kursanci nie odnotowali już od kilku lat. Z matematyki na poziomie podstawowym zdobyli średnio 85,3% co jest wynikiem lepszym od średniej w woj. mazowieckim o ponad 28%. Jeszcze lepiej wyglądają wyniki z geografii i chemii, gdzie nasi kursanci zdobyli średnio o ponad 30% więcej punktów niż średnia w województwie, jednocześnie bijąc rekord z biologii 43,6%! Gratulujemy świetnie zdanej matury!

W wyniku badania ankietowego jakie przeprowadziliśmy wśród uczestników kursów maturalnych, którzy uczestniczyli w kursach w roku 2016/2017 (ostatnia zakończona edycja) maturę zdało 98,3% naszych kursantów. Z przedmiotów dodatkowych 90,2% kursantów osiągnęło wynik powyżej 30%.

Szczególnie dobrze wypadły wyniki kursantów zdających maturę obowiązkową z matematyki, gdzie wyniki naszych kursantów są o 28,3 pp. lepsze niż średnia w woj. mazowieckim. Nasi kursanci z matematyki podstawowej zdobyli średnio 85,3%. Z matematyki rozszerzonej nasi kursanci zdobyli średnio 62,5%, co jest wynikiem lepszym o 21,5 pp. od średniej w województwie. Równie dobrze wypadły wyniki kursantów z pozostałych egzaminów maturalnych. Ze wszystkich przedmiotów kursanci osiągnęli wynik lepszy niż średnia w województwie mazowieckim. Należy pamiętać, że w kursach z reguły nie uczestniczą uczniowie, którzy w szkole osiągają bardzo dobre wyniki, a jednak średnia kursantów jest wyższa od przeciętnej.

Poniżej zestawienie wyników średnich z matury osiągniętych przez naszych kursantów w odniesieniu do średniego wyniku z matury dla woj. mazowieckiego na podstawie raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

Przedmiot/poziomWynik średni w woj. mazowieckim (dane OKE)Wynik średni naszych kursantówRóżnicaŚrednia ocena kursantów za ostatni rok nauki w szkole
 matematyka – poz. podst. 57 85,3 28,3 3,4
 matematyka – poz. roz. 41 62,5 21,5 3,5
 j.polski – poz. podst. 60 68,2 8,2 3,0
 j.polski – poz. roz. 56 78,0 22,0 3,0
 j.angielski – poz. podst. 73 91,3 18,3 2,8
 j.angielski – poz. roz. 63 71,3 8,3 2,8
 geografia 34 70,9 36,9 3,4
 fizyka 45 58,6 13,6 3,5
 biologia 40 83,6 43,6 4,0
 chemia 43 73,4 30,4 3,5
 wos 29 57,0 28,0 3,0
 historia 39 60,3 21,3 3,9

Cieszy nas szczególnie fakt, że prawie 46% kursantów deklaruje, że dowiedzieli się o naszych kursach maturalnych od znajomych, co w naszej ocenie jest najlepszą wizytówką jaką Państwo wystawiacie naszym kursom. Dziękujemy!

Warta odnotowania jest wysoka skuteczność w rekrutacji na studia. 98,5% naszych kursantów dostało się na studia w uczelni, która była ich uczelnią pierwszego wyboru. Z badania wynika, że 72,6% kursantów dostało się na kierunek studiów pierwszego wyboru, a 14,8% na kierunek studiów drugiego wyboru. Z pośród naszych kursantów 86,1% dostało się na studia na uczelni publicznej a 12,3% na studia w uczelni niepublicznej. Z wielkim zdziwieniem odnotowujemy, że w gronie osób, które dostały się na studia w uczelniach niepublicznych mamy coraz większe grono osób, które dostało się na studia w uczelniach zagranicznych.

Najbardziej popularne uczelnie w gronie naszych kursantów to:

Politechnika Warszawska – 27,05%
Uniwersytet Warszawski – 22,95%
Szkoła Główna Handlowa – 5,74%
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 4,10%
Warszawski Uniwersytet Medyczny – 4,10%
Wojskowa Akademia Techniczna – 3,28%
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 1,64%
Inna uczelnia publiczna – 17,21%
Uczelnia niepubliczna – 12,30%
Nie aplikowałem/am na studia – 1,64%

Szczególnie ciekawym zjawiskiem jest duże liczba kursantów, którzy dostali się na uczelnie publiczne w innych miastach np. na Uniwersytet Jagielloński czy Politechnikę Wrocławską.

Gratulujemy!

*) Podane wyniki według stanu badania na dzień 5 września 2017r.