Bratniak – kursy maturalne, kurs przygotowujący do matury

Jeżeli Twoim celem jest zdać egzamin maturalny na wysokim poziomie oraz zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię i kierunek studiów – nasze kursy maturalne są dla Ciebie!

Jeżeli Twoim celem jest zdać egzamin maturalny na wysokim poziomie oraz zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię i kierunek studiów – nasze kursy maturalne są dla Ciebie! Nasz kurs maturalny i korepetycje, jako jedne z niewielu kursów maturalnych w Warszawie, posiadają akredytację Kuratorium Oświaty i prowadzone są przez najlepszą kadrę oraz cechuje je bardzo wysoka skuteczność nauki. Kurs przygotowujący do matury odbywa się w centrum Warszawy, na Politechnice Warszawskiej oraz w jednym z najlepszych liceów w Warszawie – Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Jeśli zatem zastanawiasz się, jak przygotować się do matury, wybierz jeden z naszych punktów i przyjdź na zajęcia – szybko przekonasz się, że naprawdę warto. Rozpocznij swoją karierę z przytupem! Pozwól wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadrze nauczycieli już dziś zadbać o znakomity wynik Twojego egzaminu dojrzałości. Zapraszamy na kursy do matury z każdego przedmiotu – gwarantujemy najlepsze wyniki!

Wygodny dojazd na kursy przygotowawcze do matury

Do nas zawsze jest po drodze… Łatwy dojazd i stacja Metro Politechnika w pobliżu oraz liczne przystanki autobusowe i tramwajowe sprawią, że kurs przygotowawczy do matury nie będzie się wiązał z niedogodnościami długiego dojazdu, a zaoszczędzony czas będzie można przeznaczyć na naukę. Działamy nie tylko skutecznie, ale dbamy również o wygodę i komfort kursantów. Nasze kursy maturalne mają opinię profesjonalnych i cieszą się uznaniem późniejszych absolwentów i studentów. Nasza przyjazna i profesjonalna kadra pedagogiczna powie Wam, jaki kurs do matury wybrać, aby przygotować się do niej w najbardziej skuteczny sposób. Oferujemy m.in. kurs przygotowujący do matury z matematyki, języka polskiego, historii, WOS-u, a także przedmiotów ścisłych. Bratniak to gwarancja najlepszego przygotowania do matury w Warszawie, czego potwierdzeniem są doskonałe wyniki na egzaminach uzyskiwane przez naszych kursantów. Przeraża Cię matura? Kursy pomogą Ci nabrać nie tylko rzetelnej wiedzy, ale i większej pewności siebie!

Kursy maturalne Bratniak to niemal stuprocentowa zdawalność

Zapewniamy niezbędne środki dydaktyczne, a także wsparcie naszej wykwalifikowanej kadry, dzięki czemu każdy kurs przygotowujący do matury jest niezwykle efektywny i ponad 98% naszych kursantów dostaje się na preferowany kierunek studiów. Intensywny kurs angielskiego pozwoli Wam przygotować się do matury z języków obcych na najwyższym poziomie w Warszawie. Kursy przygotowawcze do matury udzielane przez naszych nauczycieli skutkują blisko stuprocentową zdawalnością wśród maturzystów i zapewniają najlepszy start na studia. Kurs do matury u nas to gwarancja dobrych wyników z egzaminów maturalnych z matematyki i innych przedmiotów. To poszerzenie własnych możliwości i horyzontów. Zadbaj o swoje przygotowanie do matury z matematyki i angielskiego. Kursy przygotowawcze i oferta kursów do matury m.in. z matematyki, polskiego, angielskiego, historii, chemii, biologii i wiele innych. Sprawdź szczegóły – nasze kursy przygotowujące do matury to gwarancja sukcesu!

Matematyka

Program kursu maturalnego z matematyki zasadza się na celach i zadaniach sformułowanych w nowej podstawie programowej kształcenia, zarówno w wymiarze podstawowym, jak i rozszerzonym. Kurs skupia się na zdobyciu wiedzy i doświadczenia przez ucznia, które pomogą mu w rozwiązywaniu zadań i problemów matematycznych.

Fizyka

Istotą kursu jest zapewnienie zdobycia wiedzy i umiejętności uczniom, tak aby w większym stopniu rozumieli złożoność zjawisk oraz procesów fizycznych zachodzących w świecie, a także potrafili w praktyce zastosować zdobytą wiedzę. Na takie kursy maturalne najlepsza jest politechnika.

J. polski

Kurs maturalny z języka polskiego skupia się na powtórzeniu i pogłębieniu wiedzy opartej na podstawie programowej kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, a także znacząco poszerza zasób słownictwa, pozwalając kursantom płynnie posługiwać się językiem polskim zarówno w mowie, jak i w piśmie.

J. angielski

Kurs koncentruje się na powtórzeniu materiałów ujętych w podstawie programowej szkół ponadgimnazjalnych oraz poszerzeniu tej wiedzy, tak aby kursant naturalnie i płynnie posługiwał się językiem angielskim.

Chemia

Zadaniem kursu jest wyposażenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, aby w pełni rozumiał złożoność zjawisk i procesów chemicznych oraz ich rolę w życiu codziennym.

Geografia

Kurs maturalny przygotowuje ucznia do rozumienia złożoności lokalnych i globalnych zjawisk geograficznych, a także ich roli oraz funkcji w środowisku naturalnym i w życiu człowieka.

Historia

Kurs maturalny koncentruje się na powtórzeniu i poszerzeniu wiedzy ucznia opartej na podstawie programowej szkół ponadgimnazjalnych, tak aby uczeń znał i rozumiał logikę oraz chronologię zdarzeń historycznych, a także lepiej rozumiał aktualne wydarzenia polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe.

WOS

Kurs maturalny przygotowuje ucznia do lepszego rozumienia skomplikowanych problemów społecznych i politycznych oraz pozwala mu krytycznym okiem obserwować zachodzące współcześnie procesy społeczno-polityczne, co z kolei jest niezbędne do świadomego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Biologia

Zadaniem kursu jest przyswojenie i powtórzenie przez ucznia wiedzy objętej podstawą programową szkół ponadgimnazjalnych, aby w pełni znał i rozumiał zachodzące w świecie przyrody procesy biologiczne. Ten oraz inne tego typu kursy maturalne pomagają dostać się na wymarzony uniwersytet.

Opinie
Kursantów

“Polecam ten kurs każdemu kto matematykę zna na nie najgorszym poziomie. W trakcie kursu uporządkowałem swoją wiedzę, poznałem słabe strony i mogłem potem nad nimi pracować.”

Antoni Siemiński

LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego
Uczelnia: The University of Aberdeen
Wydział: Aberdeen School of Psychology

“Jak to mawiał nasz wykładowca Alfred Kopeć: “Jesteśmy uratowani!” :)”

Karol Sitkowski

1 LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Wydział: Informatyki i Zarządzania

“Ponownie piszę, że Pani Ewa jest stworzona do bycia nauczycielką, zawsze przygotowana do zajęć oraz prowadziła lekcje w sposób interesujący i przejrzysty. Bardzo chętnie poleciłabym kursy właśnie z Panią Ewą, gdyż uważam, że bez niej nie dałabym sobie rady i bardzo mnie wspomogła w nauce do matury.”

Thi Thuy Linh Nguyen

XL LO im. Stefana Żeromskiego
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa

“Świetny kurs, polecam wszystkim. Nie mając zajęć w szkole zostałam bardzo dobrze przygotowana do matury i to w dodatku w bardzo miłej atmosferze :)”

Paulina Staryk

XXXIV LO im Cervantesa
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Wydział: Logistyka mediów

“Alfred Kopeć jest najlepszym nauczycielem matematyki jakiego miałem. Nawet na ciężkim kacu (moim, nie jego) potrafił zainteresować matmą i wprost intuicyjnie wyjaśniał w zadaniach te rzeczy, o które właśnie chciałem zapytać.”

Kacper Wyszogrodzki

Frycz Modrzewski
Uczelnia: SGH dzienne stacjonarne

“Kursy w Bratniaku są dużą pomocą. Szczególnie w zakresie rozszerzeń. Wykładowcy są najlepsi jakich znam. Program jest szczegółowy i spełnia oczekiwania maturzysty.”

Antonina Szulczyk

Liceum ogólnokształcące
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Wydział: Filologia polska i kolegium nauczycielskie

“Zajęcia były ciekawe i dobrze zorganizowane, pomogły mi uzyskać dobre wyniki, które były by wyższe gdybym przykładał się bardziej do nauki.”

Marek Brynda

XIX LO Powstańców Warszawy
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Wydział: Fizyka

Bratniak W LICZBACH

 • Nasi kursanci z matematyki podstawowej zdobyli średnio 85,3%, to o 28,3% lepiej niż średnia w woj. mazowieckim.
 • matematyki rozszerzonej nasi kursanci zdobyli Średnio 62,5%, co jest wynikiem lepszym o 21,5% od średniej w województwie.
 • Prawie 46% kursantów to osoby z polecenia znajomych, a 98% kursantów poleciłoby nasze kursy znajomym.
 • Z pośród naszych kursantów 86,1% dostało się na studia na uczelni publicznej.
 • 98,5% naszych kursantów dostało się na studia w uczelni, która była ich uczelnią pierwszego wyboru.
 • 72,6% kursantów dostało się na kierunek studiów pierwszego wyboru, 14,8% na kierunek drugiego wyboru.
 • 98,3% naszych kursantów zdało maturę z przedmiotów obowiązkowych a 90,2% uzyskało wynik maturalny z przedmiotów dodatkowych powyżej 30%.

Akredytacje Kuratorium Oświaty

Bratniak posiada akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie dla prowadzonych kursów maturalnych, potwierdzającą spełnienie określonych wymogów i kryteriów jakości oraz kompetencji kadry nauczającej

Akredytacja niniejsza potwierdza:

 1. Bratniak posiada odpowiednią bazę oraz środki i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:
  • sale dydaktyczne są przystosowane i odpowiednio wyposażone do kształcenia,
  • środki dydaktyczne stosowane w procesie kształcenia umożliwiają pełną realizację założeń programowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerów podłączonych do sieci teleinformatycznej,
  • zarówno baza jak i wykorzystywane wyposażenie dydaktyczne jest okresowo korygowane oraz adoptowane do potrzeb prowadzonych kursów,
  • baza spełnia warunki oraz realizuje zadania wyznaczone przez zasady bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
 2. Bratniak zatrudnia fachową i kompetentną kadrę nauczającą, w tym:
  • osoby nauczające posiadają kwalifikacje i kompetencje niezbędne do nauczania,
  • praca kadry nauczającej podlega regularnej kontroli i ocenie,
  • kadra nauczająca ma zapewnione warunki do doskonalenia swoich kompetencji zawodowych;
 3. Bratniak opracowuje i zapewnia dostęp wykładowcom i kursantom własne materiały metodyczno – dydaktyczne, w tym:
  • stosowany program nauczania zawiera rozwiązania z obszaru nowych technik i technologii,
  • prowadzone kursy i stosowane metody nauczania podlegają ocenie, której wyniki są wykorzystywane do odpowiedniego dostosowania programów nauczania i organizacji prowadzonego kształcenia.

Jak i gdzie uczymy

Bratniak posiada Akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla prowadzonych kursów maturalnych. Akredytacja – to potwierdzenie przez Kuratora Oświaty spełnienia przez placówkę oświatową określonych kryteriów jakości. Akredytacja to rodzaj gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania.

Akredytacja to potwierdzenie, że:

 • placówka zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym: pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia; w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej; baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia; baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym: kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia; praca kadry jest systematycznie oceniana; tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;
 • opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym: programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii; dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.