Nauczyciele

Do prowadzenia zajęć na organizowanych kursach maturalnych zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. W obecnym momencie nasza karda liczy 23 nauczycieli.

W celu utrzymywania wysokiej jakości i skuteczności naszych kursów prowadzona jest stała ocena i ewaluacja obszaru skuteczności i pracy nauczycieli. Ewaluacja polega na zaplanowanym metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Służy placówce, przynosząc informacje o tym, co należy poprawić, doskonalić, aby jak najlepiej realizować wyznaczone zdania.

Robert Stasiak

Absolwent fizyki na Uniwersytecie Opolskim. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz uprawnienia egzaminatora maturalnego. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie. Wieloletni nauczyciel XIV LO im. S Staszica w Warszawie. Wychowawca wielu olimpijczyków w tym laureatów olimpiady fizycznej.  Za sukcesy swoich uczniów  otrzymał wyróżnienie przez PTF (Polskie Towarzystwo Fizyczne). 

Jak sam mówi, najważniejsze dla niego w nauczaniu jest odejście od pamięciowego uczenia się, a zamiast tego rozumienie związków przyczynowo skutkowych w fizyce. Najpierw fizyka potem wzory.  Umiejętność przetwarzania podanych informacji. Kursy w Bratniaku prowadzi już ponad 10 lat i jest specjalistą w tej dziedzinie.

Biologia

Katarzyna Celmer-Warda
Teresa Hołdakowska
Wojciech Szypuła

Chemia

Katarzyna Bonisławska
Maria Rogozińska-Szymczak

Fizyka

Krzysztof Jaskułowski
Katarzyna Mazur
Aleksandra Siklitckaia
Robert Stasiak
Krzysztof Wróbel

Geografia

Kamila Hipnarowicz
Ewa Kosińska

Historia

Krzysztof Wysocki

J. angielski

Magdalena Brzeźniak
Zbigniew Dębski
Maciej Kostyra
Janina Lachowska
Andrzej Siwkowski

J. polski

Dorota Bobrowicz
Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Anna Nawrotek
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska
Agata Tyszka
Alicja Zaczek - Żmijewska

J. Polski (Stara matura)

Alicja Zaczek - Żmijewska

Matematyka

Justyna Bierzanowska
Ganna Isaieva
Alfred Kopeć
Joanna Kordalusińska
Monika Ormaniec
Jacek Sadowski

WOS

Krzysztof Wysocki