Nauczyciele

Do prowadzenia zajęć na organizowanych kursach maturalnych zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. W obecnym momencie nasza karda liczy 23 nauczycieli.

W celu utrzymywania wysokiej jakości i skuteczności naszych kursów prowadzona jest stała ocena i ewaluacja obszaru skuteczności i pracy nauczycieli. Ewaluacja polega na zaplanowanym metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Służy placówce, przynosząc informacje o tym, co należy poprawić, doskonalić, aby jak najlepiej realizować wyznaczone zdania.

Robert Stasiak

Absolwent fizyki na Uniwersytecie Opolskim. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz  uprawnienia egzaminatora maturalnego. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie. Obecnie pracuje w XIV LO im. S Staszica w Warszawie. Wychowawca wielu olimpijczyków w tym laureatów olimpiady fizycznej.  Za sukcesy swoich uczniów  otrzymał wyróżnienie przez PTF (Polskie Towarzystwo Fizyczne). 

Jak sam mówi, najważniejsze dla niego w nauczaniu jest odejście od pamięciowego uczenia się, a zamiast tego rozumienie związków przyczynowo skutkowych w fizyce. Najpierw fizyka potem wzory.  Umiejętność przetwarzania podanych informacji. Kursy w Bratniaku prowadzi już ponad 10 lat i jest specjalistą w tej dziedzinie.

Biologia

Teresa Hołdakowska
Wojciech Szypuła

Chemia

Ryszard Marszałek
Maria Rogozińska-Szymczak

Fizyka

Krzysztof Jaskułowski
Robert Stasiak
Marek Wasek
Krzysztof Wróbel
Marek Zaczek

Geografia

Kamila Hipnarowicz
Ewa Kosińska

Historia

Marek Czerniakiewicz
Andrzej Smoliński

J. angielski

Magdalena Brzeźniak
Zbigniew Dębski
Maciej Kostyra
Janina Lachowska
Marzanna Stasiak

J. polski

Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska
Alicja Zaczek - Żmijewska

Matematyka

Marek Ałasa
Mirosława Ferens
Alfred Kopeć
Wojciech Martys
Monika Powęska
Jacek Sadowski
Justyna Starzec
Marek Wasek

WOS

Marek Czerniakiewicz
Andrzej Smoliński