Nauczyciele

Do prowadzenia zajęć na organizowanych kursach maturalnych zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. W obecnym momencie nasza karda liczy 23 nauczycieli.

W celu utrzymywania wysokiej jakości i skuteczności naszych kursów prowadzona jest stała ocena i ewaluacja obszaru skuteczności i pracy nauczycieli. Ewaluacja polega na zaplanowanym metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Służy placówce, przynosząc informacje o tym, co należy poprawić, doskonalić, aby jak najlepiej realizować wyznaczone zdania.

Wojciech Szypuła

Jestem absolwentem kierunku biologia Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę doktorską zrealizowałem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jestem obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Ukończyłem również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Menadżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych oraz liczne kursy specjalistyczne w zakresie biologii molekularnej i nowoczesnych metod analitycznych. Sprawuję zaszczytną funkcję Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

Jest nauczycielem z 18-letnim doświadczeniem. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadzę wykłady, ćwiczenia i seminaria z biologii z genetyką, parazytologii, botaniki oraz z biotechnologii roślin dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. W 2005 roku uzyskałem uprawnienie egzaminatora maturalnego OKE i pracuję w Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej. 

„Najważniejsze w edukacji biologicznej jest nauczanie przedmiotu ze zrozumieniem. Sukces w nauczaniu biologii to trwałe zaszczepienie w uczniach refleksji nad zjawiskiem życia na każdym poziomie jego organizacji i złożoności. To się zawsze opłaca i daje wiele satysfakcji.

Pasjonuję się fotografią i biologią. Uprawiam turystykę górską, skitouring, alpinizm i biegi ultra.”

Biologia

Katarzyna Celmer-Warda
Teresa Hołdakowska
Wojciech Szypuła

Chemia

Katarzyna Bonisławska
Maria Rogozińska-Szymczak

Fizyka

Krzysztof Jaskułowski
Katarzyna Mazur
Aleksandra Siklitckaia
Robert Stasiak
Krzysztof Wróbel

Geografia

Kamila Hipnarowicz
Ewa Kosińska

Historia

Krzysztof Wysocki

J. angielski

Magdalena Brzeźniak
Zbigniew Dębski
Maciej Kostyra
Janina Lachowska
Andrzej Siwkowski

J. polski

Dorota Bobrowicz
Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Anna Nawrotek
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska
Agata Tyszka
Alicja Zaczek - Żmijewska

J. Polski (Stara matura)

Alicja Zaczek - Żmijewska

Matematyka

Justyna Bierzanowska
Ganna Isaieva
Alfred Kopeć
Joanna Kordalusińska
Monika Ormaniec
Jacek Sadowski

WOS

Krzysztof Wysocki