Fizyka

W celu zapisania się na kursy maturalne musisz się zarejestrować. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Po zarejestrowaniu zaloguj się na swoim koncie eStudent i dokonaj zapisu na kurs, który Cię interesuje.

MATURA 2025

Nowa oferta kursów maturalnych do matury 2025.

W najbliższym roku szkolnym przygotowaliśmy specjalną propozycję rabatową:

 • 23% rabatu przy rezerwacji kursu do dnia 31 maja 2024r.
 • 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej,
 • rabat za drugi i kolejny przedmiot – 5%,
 • rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i udostępnienie ulotki

Cena obejmuje:

 • podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem w tym 4h matury próbnej,
 • podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
 • zestawy zadań arkuszy maturalnych w formie drukowanej,
 • zeszyty i przybory do pisania,
 • dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.

(*) Podane poniżej ceny uwzględniają specjalny rabat okresowy za wcześniejsze zapisanie się na kurs, 10% rabatu za jednorazową wpłatę, rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki. Ceny przekreślone oznaczają standardową opłatę za kurs bez uwzględniania rabatów. Im bliżej rozpoczęcia kursów, tym ceny będą wzrastały! 

 

 

Fizyka + Matematyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1867,1891) rocznyRrozszerzony2024-09-14
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
208 h 5060 PLN 3037 PLN* 2792 PLNSzczegóły
(ID 1868,1890) rocznyRrozszerzony2024-09-14
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
208 h 5060 PLN 3037 PLN* 2792 PLNSzczegóły
(ID 1870,1896) rocznyRrozszerzony2024-10-11
Środa 16:30 - 19:50
Piątek 16:30 - 19:50
184 h 4580 PLN 2739 PLN* 2516 PLNSzczegóły

Fizyka + Geografia

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1869,1877) rocznyRrozszerzony2024-10-07
Poniedziałek 16:30 - 19:50
Czwartek 16:30 - 19:50
184 h 4580 PLN 2739 PLN* 2516 PLNSzczegóły
(ID 1870,1875) rocznyRrozszerzony2024-10-12
Środa 16:30 - 19:50
Sobota 09:00 - 12:20
184 h 4580 PLN 2739 PLN* 2516 PLNSzczegóły

Chemia + Fizyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1866,1873) rocznyRrozszerzony2024-10-10
Wtorek 16:30 - 19:50
Czwartek 16:30 - 19:50
184 h 4580 PLN 2739 PLN* 2516 PLNSzczegóły

Fizyka

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1867) rocznyRrozszerzony2024-09-14Sobota 09:00 - 12:20
104 h 2530 PLN 1645 PLN* 1516 PLNSzczegóły
(ID 1868) rocznyRrozszerzony2024-09-14Sobota 12:40 - 16:00
104 h 2530 PLN 1645 PLN* 1516 PLNSzczegóły
(ID 1871) rocznyRrozszerzony2024-10-05Sobota 09:00 - 12:20
92 h 2290 PLN 1484 PLN* 1367 PLNSzczegóły
(ID 1872) rocznyRrozszerzony2024-10-05Sobota 12:40 - 16:00
92 h 2290 PLN 1484 PLN* 1367 PLNSzczegóły
(ID 1869) rocznyRrozszerzony2024-10-10Czwartek 16:30 - 19:50
92 h 2290 PLN 1484 PLN* 1367 PLNSzczegóły
(ID 1870) rocznyRrozszerzony2024-10-16Środa 16:30 - 19:50
92 h 2290 PLN 1484 PLN* 1367 PLNSzczegóły
(ID 1873) rocznyRrozszerzony2024-10-22Wtorek 16:30 - 19:50
92 h 2290 PLN 1484 PLN* 1367 PLNSzczegóły

zobacz pełną listę dostępnych kursów

Nauczyciele

Krzysztof Jaskułowski
Katarzyna Mazur
Aleksandra Siklitckaia
Robert Stasiak
Krzysztof Wróbel

Założenia ogólne

Kursy na poziomie rozszerzonym realizowane w różnej liczbie godzin lekcyjnych realizują ten sam program i treści nauczania, jednak różnią się intensywnością kursu.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Zadaniem kursu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia złożoności zjawisk i procesów fizycznych w różnej skali, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie. Kurs z jednej strony przewiduje wyrównanie różnic programowych i powtórzenie treści nauczania z zakresu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, z drugiej pogłębienie tych treści. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od szczegółowego programu kursu oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Proponowany program kursu ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz Kuratorium Oświaty..

Wymagania wstępne w stosunku do uczestników kursów oraz zasady rekrutacji

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia sformułowanych w nowej podstawie programowej. Kurs przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów liceów, którzy zdają nową maturę. Program kursu jest tak skonstruowany, aby mogli w nim uczestniczyć również uczniowie ostatnich klas techników. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie, poprzez system on-line. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”.

Cele edukacyjne

Nauczanie fizyki na kursie przygotowującym do matury z fizyki powinno: przekazać uczniom podstawowe wiadomości, umiejętności i sprawności fizyczne, zapoznać uczniów z elementami metodologii fizyki oraz wykształcić w nich postawy i zachowania charakterystyczne dla aktywności fizycznych, przyswoić uczniom zasady uniwersalnych zachowań intelektualnych.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia. Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.

Program nauczania obejmuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.